ปัญหาธุรกิจร้านอาหาร“รู้ก่อน รับมือก่อน”

share with :

ปัญหาธุรกิจร้านอาหาร พร้อมวิธีรับมือ

ปัญหาธุรกิจร้านอาหาร พร้อมวิธีรับมือ “รู้ก่อน ป้องกันก่อน” ไม่ขาดทุน

ปัญหาธุรกิจร้านอาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทำให้ร้านอาหารต้องขาดทุนจนอาจต้องปิดกิจการ แล้วจะต้องทำอย่างไรให้สามารถรับมือกับปัญหาของร้านอาหารที่เกิดขึ้น..? 

…เพราะแค่มีทุน มีร้าน มีพ่อครัว และมีพนักงาน ก็ใช่ว่าจะเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จได้..

การทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคและรับมือกับปัญหาในร้านอาหารที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาร้านอาหารให้เติบโตและก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการจัดการพนักงาน การวางแผนจัดการวัตถุดิบที่ผิดพลาด ยอดขายที่ลดน้อยลง หรืออุปกรณ์ภายในร้านไม่มีประสิทธิภาพ ก็ล้วนเป็นปัญหาร้านอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสำเร็จของร้านอาหารด้วยกันทั้งสิ้น

วันนี้ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION จึงได้รวบรวม 5 ปัญหาธุรกิจร้านอาหารยอดฮิตพร้อมแนวทางการแก้ไข มาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาของร้านอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1. ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาแพง 

ปัญหาแรกที่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารมักจะพบเจอกันอยู่บ่อยครั้ง คือ การที่วัตถุดิบอาหารมีราคาแพงและเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถควบคุมและจัดการกับต้นทุนของวัตถุดิบอาหารได้อย่างเหมาะสม เป็นปัญหาธุรกิจร้านอาหารที่ส่งผลต่อยอดขายโดยตรง เพราะหากต้นทุนของวัตถุดิบมีราคาแพง ไม่สามารถควบคุมและจัดการกับต้นทุนของวัตถุดิบอาหารได้ ก็อาจทำให้ร้านอาหารขาดทุนและไม่ได้รับผลกำไรเท่าที่ควร

วิธีแก้ไขปัญหา : การแก้ไขปัญหาในร้านอาหารอย่างต้นทุนวัตถุดิบมีราคาแพงคือการเลือกซื้อวัตถุดิบการแหล่งผู้ผลิตโดยตรง ที่มีการพิจารณามาแล้วว่าเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่มีราคาคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมทำบัญชีการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบคงเหลือ และสามารถใช้วัตถุดิบที่ได้ซื้อมาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ซึ่งแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่จะช่วยแก้ปัญหาของร้านอาหารนี้ได้ คือ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ตลาดค้าส่งครบวงจรที่มาภายใต้คอนเซปต์ “FOOD DESTINATION CENTER” ที่ได้มีการจำหน่ายอาหาร วัตถุดิบอาหาร และอุปกรณ์การทำอาหาร ส่งตรงจากเกษตรกรไทยและผู้ผลิตต้นทางโดยตรง ไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ผู้ประกอบการจะสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ผ่านการเลือกซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง

2. ปัญหาต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบ แต่ไม่สะดวกในการเดินทาง 

ปัญหาร้านอาหารยอดฮิตของผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ นั่นคือการไม่มีเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ต้องการได้ ทำให้ต้องเสียสละเวลาในการจัดการกับบางสิ่งบางอย่างไปกับการเดินทางเพื่อไปเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งรวมวัตถุดิบที่ต้องการ อีกทั้งการเดินทางไปยังแหล่งรวมวัตถุดิบก็อาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

วิธีแก้ไขปัญหา : การแก้ไขปัญหาธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง PhenixBox แพลตฟอร์มที่จะเป็นแหล่งขายส่งออนไลน์รูปแบบใหม่จาก AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ที่ได้เชื่อมต่อการขายหน้าร้านที่ศูนย์ค้าส่งเข้าสู่ช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Seamless O2O) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบและสินค้าของกินขายส่งได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมาพร้อม 3 ฟีเจอร์หลักอย่าง 

  • Group Purchase (รวมกลุ่มกันซื้อถูกกว่า) 
  • Seller Store (แหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ขาย) 
  • E-Catalog (แคตตาล็อกออนไลน์) 

เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์ม B2B/B2B2C Online รูปแบบใหม่ที่มาในลักษณะของ Omni Channel แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ควรพลาด!

3. ปัญหาคุณภาพและรสชาติของอาหารไม่คงที่ 

ปัญหาธุรกิจร้านอาหารที่อาจทำให้ลูกค้าลดน้อยลง คือ การที่ร้านอาหารไม่สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและรสชาติของอาหารได้ บางวันวัตถุดิบก็มีความสดใหม่ รสชาติอร่อย แต่บางวันกลับมีรสชาติไม่เหมือนเดิม ปริมาณก็ไม่เท่าเดิม นั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น และไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในท้ายที่สุด 

วิธีแก้ไขปัญหา : ร้านอาหารที่ไม่อยากเสียลูกค้าจากปัญหาคุณภาพและรสชาติของอาหารไม่คงที่ ควรมีการกำหนดมาตรฐานและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละเมนูให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถปรุงรสชาติของอาหารได้อย่างคงที่ และเป็นผลดีต่อการควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบให้สามารถกำหนดปริมาณการจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องอย่าลืมเลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี สด ใหม่ เพื่อปรุงอาหารทุกเมนูให้มีมาตรฐานอีกด้วย 

4. ปัญหาอุปกรณ์ภายในร้านอาหารชำรุด 

ปัญหาร้านอาหารที่พบได้บ่อยไม่แพ้ปัญหาอื่น ๆ คือการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านอาหารชำรุด ทำให้อาจเกิดอันตราย และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของร้านอาหารที่เกิดจากความผิดพลาดในการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านที่ไม่มีมาตรฐาน ทำให้ไม่มีความแข็งแรง ทนทาน ส่งผลให้ชำรุดได้ง่ายและต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น

วิธีแก้ไขปัญหา : เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาธุรกิจร้านอาหาร ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าร้าน ผู้ประกอบการควรเลือกซื้ออย่างรอบคอบและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยตัวเอง และควบคุมต้นทุนในส่วนนี้ด้วยการเลือกแหล่งจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การทำอาหารที่มีราคาคุ้มค่ามากที่สุด หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน สำรวจความน่าเชื่อถือของร้านค้าก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าร้านทุกครั้ง 

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านอาหารได้ที่หน้าร้าน YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE ชั้น 1 ศูนย์ค้าส่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ที่ได้มีการคัดสรรและนำเข้าสินค้าและอุปกรณ์การทำอาหารคุณภาพดีในราคาขายส่ง ส่งตรงจากศูนย์กระจายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน มาจำหน่ายในราคาสุดคุ้ม พร้อมให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาคุณภาพของสินค้าได้ด้วยตัวเอง

ปัญหาของร้านอาหาร

5. ปัญหาลูกค้าหาย เพราะไม่มีจุดขายที่แตกต่าง

สำหรับปัญหาธุรกิจร้านอาหารในข้อสุดท้าย คือการไม่มีลูกค้าเข้าร้านเนื่องจากร้านอาหารขาดความโดดเด่นและแตกต่าง เพราะในปัจจุบันมีร้านอาหารเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หากผู้ประกอบการร้านอาหารไม่สามารถหาจุดขายของธุรกิจของตัวเองและสร้างความน่าจดจำให้กับร้านอาหาร ก็ยากที่จะพัฒนาธุรกิจให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งและประสบความสำเร็จได้ 

วิธีแก้ไขปัญหา : การแก้ไขปัญหาของร้านอาหารให้มีจุดขายที่แตกต่างนั้น ผู้ประกอบการจำต้องรู้จักเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านการทำธุรกิจ ทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารตัวเองเพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษาคู่แข่ง และสร้างคุณค่าให้กับร้านอาหารของตัวเองด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดในคอนเซปต์ที่แตกต่างจากคู่แข่งของร้านอาหารของเรา

นอกจากนี้ปัญหาร้านอาหารในข้อนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้และการอัปเดตเทรนด์ในการทำธุรกิจอาหาร ทำให้ไม่รู้ว่าจะดึงจุดเด่นของร้านอาหารของตัวเองออกมาอย่างไร ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่ออัปเดตเทรนด์ธุรกิจ และเรียนรู้เคล็ดลับการพัฒนาธุรกิจให้มีจุดขายจากกูรูทั่วประเทศได้ที่ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION 

—————————————

บอกลาทุกปัญหาธุรกิจร้านอาหาร รับมือกับปัญหาในร้านอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาของร้านอาหารและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่าพื้นที่ในห้าง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/  
👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip
👥YIWU Selection Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th   
📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th 
💬 Line: @aecpantip
📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services