พามาดูประโยชน์ต่างๆ ของการทำ “ธุรกิจค้าส่ง” มีอะไรบ้างที่คุณควรรู้?

share with :

พามาดูประโยชน์ต่างๆ ของการทำ "ธุรกิจค้าส่ง" มีอะไรบ้างที่คุณควรรู้?

จากที่บทความก่อนหน้านี้ได้พูดถึง “ยี่ปั๊ว” หรือผู้ค้าส่งไป หลายๆ คนอาจสนใจเกี่ยวกับธุรกิจค้าส่งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในบทความนี้จะขอพาทุกท่านมารู้จักธุรกิจค้าส่งว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อตลาดและเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย อีกหนึ่งแรงสนับสนุนธุรกิจค้าส่งที่สำคัญช่วยให้กลไกของตลาดเป็นไปได้อย่างดี

ธุรกิจค้าส่งคืออะไร?

ธุรกิจค้าส่ง คือกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินกิจการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง (Business-to-Business: B2B) กล่าวคือกลุ่มลูกค้าหลักคือผู้ค้าปลีกหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าทั่วไป ทำให้ทำเลที่ตั้งอาจอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเพราะเป้าหมายของธุรกิจค้าส่งไม่ได้เน้นไปที่การขายลูกค้าทั่วไป รวมถึงธุรกิจค้าส่งบางประเภทจำเป็นจะต้องสต๊อกสินค้า จึงทำให้ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า แต่อย่างไรก็ตามผู้ค้าส่งที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนจัดจำหน่ายจะไม่มีการสต๊อกสินค้า โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างโรงงานผลิตกับผู้ค้าปลีกและได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนต่างเท่านั้น จุดเด่นของธุรกิจค้าส่งคือจะมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจระยะยาว ไม่ได้มีลูกค้าขาจรเท่าไหร่นัก ยิ่งถ้าลูกค้าปลีกพึงพอใจในเรื่องของการบริการ ข้อเสนอต่างๆ หรือราคาสินค้า ก็จะติดต่อซื้อขายในระยะยาวได้

5 ประโยชน์ของธุรกิจค้าส่งที่ช่วยเศรษฐกิจให้หมุนเวียน

1. ราคาส่วนลดที่มาจากโรงงานผู้ผลิต 

เนื่องจากผู้ค้าส่งมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ทำให้มีอำนาจต่อรองกับโรงงาน ส่งผลให้ได้ราคาสินค้าต่อชิ้นที่ต่ำมาก ซึ่งข้อดีต่อโรงงานผู้ผลิตคือสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่แพง ในขณะที่ผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้ารายย่อย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียต้นทุนมหาศาลเพื่อซื้อสินค้าจำนวนมากจากโรงงานโดยตรง ธุรกิจค้าส่งและตลาดค้าส่งจึงช่วยให้โรงงานและผู้ค้าปลีกประหยัดต้นทุนและมีกำไร

2. ลดงบประมาณด้านการตลาดและการโฆษณา

เนื่องจากธุรกิจค้าส่งจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการขายสินค้า จึงทำให้ผู้ผลิตและโรงงานไม่จำเป็นต้องทุ่มงบประมาณในการโฆษณาหรือด้านการตลาดจำนวนมาก เพื่อที่จะค้นหาลูกค้ารายย่อย เพราะธุรกิจค้าส่งจะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าปลีกหรือรายย่อย ดังนั้นเมื่อลดงบประมาณทางการตลาดและโฆษณาได้ ย่อมส่งผลต้นทุนสินค้าที่ถูกลงได้ นอกจากนี้ธุรกิจค้าส่งไม่จำเป็นต้องทำการตลาดมาก เนื่องจากส่วนมากแล้วจะเป็นคู่ค้าธุรกิจระยะยาว ไม่ได้เน้นการทำโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าขาจร งบประมาณการตลาดจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีก

3. คู่แข่งน้อยทางตลาดเมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีก

เนื่องจากธุรกิจค้าส่งไม่ได้มุ่งเน้นการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ส่งผลให้จำนวนคู่แข่งทางตลาดน้อย รวมถึงในบางอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะ อาจมีผู้ค้าส่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสายผลิตภัณฑ์บางเจ้าเท่านั้น ส่งผลให้สินค้าบางประเภทมีจำกัด แต่มีปริมาณความต้องการสูง ทำให้ผู้ค้าปลีกอาจเข้ามาติดต่อเอง ไม่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งมาก

4. ให้ข้อมูลกับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก

ธุรกิจค้าส่งจะมีการดีลกับทั้งสองฝั่ง ทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคได้ ทั้งพฤติกรรมหรือเทรนด์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และคาดการณ์สภาวะตลาดได้ อีกทั้งธุรกิจค้าส่งยังช่วยสำรวจตลาดจากการเปรียบเทียบทั้งในด้านราคา คุณภาพ กำลังการผลิต ปริมาณการสั่งซื้อ คู่แข่ง จึงสามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตต้นน้ำยังสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือความเสียหายของสินค้าได้จากข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ค้าส่ง 

5. ตัวกลางในการควบคุมราคา

หลังจากที่ผู้ค้าส่งได้วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของตลาด ก็จะมีการจัดเตรียมสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการ ไม่ให้สินค้ามีมากเกินอุปทานของตลาดซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าตก จนส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกที่จะต้องแบกรับต้นทุนและความเสี่ยง อีกทั้งข้อที่สำคัญที่สุดคือป้องกันเหตุการณ์ที่อุปทานสูงกว่าอุปสงค์ที่จะส่งผลให้สินค้าขาดตลาดและราคาสูงเกินไป ธุรกิจค้าส่งจึงช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาได้ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค

นับได้ว่าธุรกิจค้าส่งนั้นเป็นตัวกลางสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจได้เลย เพราะหากขาดผู้ค้าส่งไป โรงงานผู้ผลิตต้นน้ำก็จะต้องรับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่นกันกับผู้ค้าปลีกรายย่อยก็อาจจะต้องใช้ทุนจำนวนมากในการสั่งซื้อสินค้าทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ได้ทัดเทียมอีกด้วย ซึ่งในเวลานี้ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่รวมสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาไว้เพื่อสนับสนุนผู้ค้าส่ง และผู้บริโภคทั่วไป ผ่าน Solution Service Center ที่รองรับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มค้าส่ง PhenixBox ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ค้าส่งและลูกค้า ด้วยรูปแบบ Omni Channel ที่ช่วยให้ลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงสินค้าได้จากทุกที่  สร้างโอกาสการขายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคใหม่ที่สามารถมองหาสินค้าที่ดีได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

หากสนใจเข้ามาเป็นผู้ค้าส่งกับเรา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามข้อมูลด้านล่าง

พร้อมทั้งผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ยังสามารถ เปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี…วันนี้ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 

💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 

👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th  

💬 Line: @aecpantip

📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services