ต้นทุนวัตถุดิบ คำนวณให้ดี กำไรสูงแน่นอน

share with :

วิธีคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ

ไม่รู้ต้นทุนวัตถุดิบ อาจทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลายจนต้องขาดทุน!

ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเปิดร้านอาหาร หากไม่ได้วางแผนรายรับ-รายจ่ายและวางแผนการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ อาจทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารประสบกับปัญหา ‘ขาดทุนโดยไม่รู้ตัว’ เพราะการใช้วิธีคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจ และสามารถตั้งราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

…คุณเคยรู้สึกว่าร้านอาหารขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่กำไรที่ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรหรือเปล่า?…

“นั่นอาจจะเป็นเพราะร้านของคุณไม่ได้มีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่ดีพอ” เพราะปัจจัยหลักที่ทำให้การควบคุมค่าใช้จ่ายของร้านอาหารเป็นเรื่องยาก ปัญหาขาดทุนไม่รู้ตัวหรือได้กำไรน้อยอาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่บานปลาย  คือ การไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงของต้นทุนวัตถุดิบและไม่รู้วิธีคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการคำนวณและจัดการกับต้นทุนวัตถุดิบของร้านอาหารให้เหมาะสม 

บทความนี้ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION จึงจะมาแนะนำเทคนิคการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบให้คุณนำไปปรับใช้กับธุรกิจร้านอาหาร เพื่อการตั้งราคาขายที่เหมาะสมและวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ผลกำไรของธุรกิจร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น!

การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบดีต่อธุรกิจร้านอาหารอย่างไร

การคำนวณและจัดการกับต้นทุนวัตถุดิบอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับประโยชน์มากมาย ดังนี้

ทำให้ร้านอาหารสามารถตั้งราคาสินค้าได้อย่างเหมาะสม

การตั้งราคาอาหารในแต่ละเมนูส่งผลต่อกำไรที่คุณจะได้รับเป็นอย่างมาก หากราคาอาหารไม่มีความสมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบก็อาจทำให้ร้านอาหารต้องขาดทุนไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ รวมไปถึงต้นทุนแฝงต่างๆ ให้ดีก่อนการตั้งราคาอาหารเสมอ

การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต

ช่วยในเรื่องของการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต

เมื่อเรารู้ตัวเลขที่ถูกต้องของค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบจากการใช้วิธีคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่เหมาะสม จะทำให้คุณวางแผนการจัดซื้อจากร้านค้าส่งและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้กับร้านอาหารในระยะยาว

ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของราคา

การแข่งขันในเรื่องของราคาอาหารไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาให้สูงหรือต่ำกว่าคู่แข่ง รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ก็ล้วนส่งผลต่อกำไรและยอดขายภายในร้านอาหารทั้งสิ้น ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเอาชนะคู่แข่งในเรื่องของราคาได้ก็คือการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเพื่อตั้งราคาอาหารและจัดโปรโมชั่นให้เหมาะสม และก้าวเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารในเรื่องของราคาขายรวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้อยู่เสมอ

ทำให้ร้านอาหารสามารถจัดการกับเมนูอาหารได้ดีขึ้น

เนื่องจากในแต่ละเมนูของร้านอาหารนั้นมีปริมาณและราคาของต้นทุนวัตถุดิบที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการควรรู้ถึงราคาต้นทุนที่แท้จริงเพื่อจัดสรรเมนูอาหารให้ดียิ่งขึ้น เช่น เมนู A มียอดขายน้อยแต่มีต้นทุนสูง จึงควรมีการปรับปรุงลดต้นทุนหรือยกเลิกการขายเมนูนี้ กลับกันหากเมนู B มียอดขายที่มากแต่มีต้นทุนน้อย ควรเลือกจัดเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำ หรือหากเมนู C มียอดขายน้อยและก็มีต้นทุนที่น้อยเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับเมนูนี้ได้นั่นเอง

การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ

เทคนิค ‘คำนวณต้นทุนวัตถุดิบ’ เพื่อสร้างกำไรให้ร้านอาหาร

ก่อนที่เราจะพาผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคนไปรู้ถึงวิธีคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบ เราขอเกริ่นก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วต้นทุนในการทำธุรกิจนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจร้านอาหารจะอยู่ในธุรกิจประเภทที่ต้องมีการผลิตสินค้า ทำให้การคำนวณต้นทุนจำเป็นต้องพิจารณาทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ 

มาทำความรู้จักกับ ‘ต้นทุน’ ของธุรกิจร้านอาหาร

เราสามารถแบ่งต้นทุนในธุรกิจร้านอาหารออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนคงที่ของธุรกิจร้านอาหาร

เป็นต้นทุนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยการผลิต ไม่ว่าจะผลิตสินค้าได้มากน้อยเพียงใด ก็เป็นต้นทุนที่ต้องจ่าย ได้แก่

 • ค่าเช่าที่เปิดร้านอาหาร
 • ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

ต้นทุนผันแปรของธุรกิจร้านอาหาร

เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณสินค้าหรืออาหารที่ผลิต หรือก็คือยิ่งผลิตมาก มีออเดอร์มาก ต้นทุนผันแปรก็จะยิ่งสูงนั่นเอง ซึ่งได้แก่

 • ต้นทุนวัตถุดิบของอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าแรง
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน เป็นต้น

วิธีคำนวณต้นทุนการผลิตของร้านอาหาร

การคำนวณต้นทุนการผลิตของร้านอาหารประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ โดยวิธีการคำนวณก็ไม่ยาก เพียงทำตามสูตรนี้

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด = ต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต้นทุนการผลิตต่อชิ้น = (ต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต)/ จำนวนชิ้น

ซึ่งก่อนจะไปคำนวณตามสูตรนี้ เราจะต้องมีการคำนวณค่าใช่จ่ายขององค์ประกอบหลักทั้ง 3 องค์ประกอบ อย่างค่าวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ เสียก่อน โดยแต่ละองค์ประกอบก็มีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน ดังนี้

ต้นทุนวัตถุดิบ

เป็นการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าว และส่วนผสมเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจร้านอาหาร โดยวิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบนั้นมีอยู่ 2 สูตร คือ สูตรคำนวณต้นทุนจากปริมาณที่ใช้จริง และ สูตรคำนวณต้นทุนต่อชิ้น 

 • สูตรคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบจากปริมาณที่ใช้จริง
ต้นทุนวัตถุดิบ = ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้จริง x (ราคาที่ซื้อ/ปริมาณที่ซื้อ)

เช่น ซื้อเนื้อหมูมา 1,000 กรัม ราคา 200 บาท ใช้ประกอบอาหารไปทั้งหมด 600 กรัม 

ต้นทุนวัตถุดิบ = 600 x (200/1,000) 

ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบ คือ 120 บาท

 • สูตรคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบต่อชิ้น
ต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้น = ต้นทุนวัตถุดิบ/จำนวนชิ้นที่ได้

ค่าแรงงาน

การจ้างพนักงานภายในธุรกิจร้านอาหารก็นับเป็นต้นทุนเช่นกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนหรือค่าแรงรายวัน แต่หากต้องการคำนวณค่าแรงจากจำนวณของอาหารที่ผลิตได้ก็สามารถทำได้ ด้วยวิธีดังนี้

ค่าแรงต่อชิ้น = ค่าแรงงาน / จำนวนชิ้นที่ผลิตได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตหรือประกอบอาหาร

นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบและค่าแรงแล้ว ในร้านอาหารก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นเช่นเดียวกัน เช่น

 • ค่าน้ำและค่าไฟที่ใช้ในการผลิตหรือประกอบอาหาร 
 • ค่าน้ำมันที่ใช้สำหรับขนส่งวัตถุดิบมาที่ร้าน หรือส่งสินค้าไปให้ลูกค้า เป็นต้น

เมื่อทราบต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในธุรกิจผลิตสินค้าแล้ว เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการร้านอาหารก็จะสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม ทำให้กำไรของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างงดงาม

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION พื้นที่ให้ความรู้สำหรับธุรกิจ

เพราะการไม่รู้วิธีคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาได้กำไรน้อยทั้งที่ขายได้ดี AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่ง อาหาร วัตถุดิบ และบริการต่างๆภายใต้คอนเซป FOOD DESTINATION CENTER ใจกลางกรุงเทพฯ ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ความรู้ จากพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแนะนำการตั้งราคาตามต้นทุนวัตถุดิบก็จะช่วยให้กำไรที่ได้รับเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ!

ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบออนไลน์ได้ที่ PhenixBox

PhenixBox แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์รูปแบบใหม่จะทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถควบคุมคุณภาพและราคาต้นทุนวัตถุดิบได้ง่าย ๆ เพียงเข้ามาเลือกซื้อจากแหล่งขายส่งออนไลน์บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ PhenixBox ที่ได้รวบรวมสินค้า อาหาร วัตถุดิบ อุปกรณ์การทำอาหารและบริการต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยการเชื่อมต่อหน้าร้านผ่านโลกออนไลน์แบบ Seamless O2O ให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างสะดวกและปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ตัวอย่างสินค้าที่รวบรวมไว้ที่ PhenixBox

 • น้ำแร่
 • ข้าวสารหอมมะลิ
 • ข้าวกล้องสามสี
 • เส้นโปรตีน
 • ผลไม้อบแห้ง
 • สินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ ส่งตรงจากฟาร์มถึงมือคุณ เป็นต้น

มาพร้อมกับ 3 ฟีเจอร์หลักที่ช่วยให้การซื้อ-ขาย ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

✔ Group Purchase (รวมกลุ่มกันซื้อถูกกว่า)

✔ Seller Store (แหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ขาย) 

✔ E-Catalog (แคตตาล็อกออนไลน์)

PhenixBox

https://www.phenixbox.com/

“ซื้อยกแพ็ค เหมายกลัง ที่ PhenixBox ตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งค้าส่งคุณภาพ กับสินค้าหลากหลาย
ราคาถูกโดนใจ พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณ”

นอกจากนี้ PhenixBox ยังเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายส่งและอุตสาหกรรมอาหารสามารถเข้ามาเป็นผู้ขายออนไลน์ โดยมาลงขายสินค้า อาหาร วัตถุดิบ อุปกรณ์การทำอาหารและบริการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ PhenixBox เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ด้วย 6 สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ดังนี้

✔ ไม่มีค่าใช้จ่ายออนไลน์ (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น)
✔ ขายแล้ว ‘ได้รับเงินเร็ว’ กว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ 
✔ ช่วยเชื่อมต่อการซื้อขายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน
✔ มีทีมงานมืออาชีพ พร้อมช่วยเหลือในด้านการใช้งาน
✔ ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า
✔ มีแคมเปญการตลาดเพื่อผลักดันการซื้อขาย

หรือสนใจเป็นผู้ขายออนไลน์ คลิก!
https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit

เลือกซื้อสินค้านำเข้า คุณภาพดี ที่ YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE 

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจำนวนมากในราคาถูก เพื่อควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย เราขอแนะนำให้มาเลือกซื้อสินค้าขายส่งคุณภาพดี ราคาต้นน้ำ ที่ผ่านการคัดสรรและนำเข้าจากศูนย์กลางของตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน ผ่านหน้าร้านที่ชื่อว่า “YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE” สาขาแรกและที่เดียวในประเทศไทย ชั้น 1 AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION

“ยกตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน มาไว้ที่ประเทศไทย
ไม่ต้องบินไปจีน ก็สามารถสัมผัสสินค้านำเข้า ผ่านการคัดสรร ราคาถูก จากผู้ผลิตต้นทางได้!”

ติดตาม YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE ได้ที่
https://www.facebook.com/yiwuselection.th

__________________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่าพื้นที่ในห้าง AEC TRADE CENTER PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 
💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 
👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip
👥YIWU Selection Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th 
📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th
💬 Line: @aecpantip
📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services