อยากตั้งสินค้าราคาส่งให้สูงกว่าตลาด ต้องรู้จักกลยุทธ์ Differentiated Pricing

share with :

อยากตั้งสินค้าราคาส่งให้สูงกว่าตลาด ต้องรู้จักกลยุทธ์ Differentiated Pricing

ธุรกิจค้าส่งถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถทำกำไรให้กับเจ้าของกิจการหรือผู้ลงทุนได้เป็นอย่างมาก แม้สินค้าราคาส่งต่อชิ้นจะมีราคาที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับสินค้าราคาขายปลีก แม้แต่ธุรกิจส่งออกหรือ Export ที่นับเป็น 80% ของ GDP ประเทศไทย ก็มีราคาสินค้าส่งออกต่อชิ้นในอัตราที่ถูกเช่นกัน

ในปัจจุบันนี้ การแข่งขันของธุรกิจค้าส่งก็เริ่มสูงขึ้น โดยผู้ค้าส่งหลายรายเริ่มหันมาทำธุรกิจแบบ B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) มากขึ้น ทำให้ร้านขายส่งจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การขายสินค้าที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์นั้นก็คือ Differentiated Pricing กลยุทธ์นี้คืออะไร มาเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าการตั้งราคาแบบ Differentiated Pricing เป็นอย่างไร 

การตั้งสินค้าราคาส่งทั่วไปเป็นอย่างไร?

ก่อนจะพูดถึงกลยุทธ์การตั้งราคา Differentiated Pricing ควรทำความรู้จักกับหลักการตั้งราคาแบบทั่วไปกันก่อน

โดยปกติแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งต้องมีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่างๆ ก่อนที่จะตั้งราคา ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าการตลาด ค่าขนส่ง ค่าเช่าพื้นที่คลังเก็บสินค้า และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ (Overhead Expense) ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อบวกกันจะได้เป็นค่าต้นทุนรวม (Total Cost Price หรือ TCP) ซึ่งเมื่อทราบต้นทุนรวมแล้ว ผู้ค้าส่งจะสามารถกำหนดสินค้าราคาส่งได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น

 • Cost Plus Pricing หรือ การตั้งราคาจากต้นทุน

วิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย โดยเริ่มจากการหาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือ TCP ที่กล่าวไปข้างต้น นับเป็นวิธีที่มีความชัดเจนแบบตรงไปตรงมา โดยจุดต่างก็คือ กำไรซึ่งหากต้องการกำไรมากก็จะทำให้ราคาสินค้านั้นสูงขึ้น สำหรับธุรกิจค้าส่งที่มีการซื้อ-ขายสินค้าในจำนวนมากนั้น การคิดกำไรต่อชิ้นไม่สูงมาก ก็สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้แล้ว

 • การตั้งราคาจากตลาด

การตั้งราคาจากตลาดคือ อีกหนึ่งวิธีที่ถูกใช้อย่างมาก การสำรวจราคากลางและราคาสินค้าที่ธุรกิจคู่แข่งกำหนด เพื่อใช้อ้างอิงและตั้งราคาของตัวเอง โดนอาจตั้งราคาขายที่เท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับต้นทุนและคุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในการแข่งขันทางตลาดได้ดี

 • Absorption Pricing

วิธีนี้เป็นการหาราคาต้นทุนสินค้า (TCP) จากค่าใช้จ่ายต่างๆและนำมาคิดคำนวณเป็นราคาค้าส่งต่อชิ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย มีสูตรการคำนวณที่ง่าย และหากคำนวณได้ถูกต้องก็จะสามารถทราบถึงกำไรที่กิจการจะได้รับ มีสูตรการคำนวณดังนี้

ราคาส่งต่อหน่วย = ราคาต้นทุนสินค้า + [(ค่าใช้จ่ายจิปาถะรวม + ต้นทุนการบริหาร) ÷ จำนวนสินค้าที่ผลิต]

เช่น ราคาต้นทุนต่อหน่วยสินค้า 20 บาท ซึ่งผู้ค้าส่งต้องการขาย 10,000 ชิ้น ค่าใช้จ่ายจิปาถะ 30,000 บาท ต้นทุนการบริหาร 10,000 บาท คิดจากสูตรได้เป็น

20 + [(30,000 + 10,000) ÷ 10,000] = สินค้าราคาส่งต่อหน่วย 24 บาท

ทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาก็เป็นเพียงหลักการตั้งราคาเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังมีกลยุทธ์อีกมากมายที่ร้านขายส่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ ที่สำคัญหากมีการส่งออกสินค้าต้องคำนึงถึงภาษีนำเข้าส่งออกที่ถูกเรียกเก็บจากกรมศุลกากร ก่อนตั้งราคาสินค้าส่งออก เพื่อป้องกันไม่ให้ทุนจมนั่นเอง

กลยุทธ์ Differentiated Pricing คืออะไร? แตกต่างยังไง?

Differentiated Pricing หรือ Differentiation Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือ Porter Generic Strategies ของ Michael E. Porter กลยุทธ์นี้คือการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าขายส่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเอกลักษณ์ที่สินค้ามีให้ไม่เหมือนใคร ซึ่งประโยชน์ของการสร้างข้อแตกต่างนี้ คือทำให้สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าสินค้าที่คล้ายๆกัน เนื่องจากไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้ ส่งผลให้ได้กำไรต่อหน่วยที่มากขึ้น 

หากผู้ค้าส่งสามารถค้นหาผู้ผลิตที่มีสินค้าไม่เหมือนใครหรือสามารถทำสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาได้ ก็จะสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถจำหน่ายสินค้าให้ทั้งกลุ่มตลาดทั่วไป (Mass Market) และกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) จึงเหมาะสำหรับธุรกิจค้าส่งที่กำลังสนใจโมเดลธุรกิจแบบ B2B2C เลยทีเดียว เพราะสามารถใช้ความแตกต่างนี้เพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคทั่วไปได้ดีนั่นเอง ซึ่งวิธีการสร้างความแตกต่างหรือมูลค่าเพิ่ม (Value Added) นั้นก็ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 1. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) – สร้างสินค้าแบบใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดและทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับผู้บริโภคที่สินค้าอื่นแก้ไม่ได้ มีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัติที่หาไม่ได้ในตลาด ณ ตอนนั้น เป็นต้น
 2. คุณภาพที่สูงกว่า (High Quality) – เป็นที่รู้กันดีว่าของคุณภาพดีมักมีราคาที่สูงกว่า ซึ่งผู้ค้าส่งก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ด้านนี้ได้เช่นกัน แต่ต้องมีสินค้าขายส่งที่ได้คุณภาพจริงๆ และหากมีการรับรองมาตรฐาน จะยิ่งทำให้ลูกค้าเชื่อใจได้มากขึ้น
 3. ภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) – ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคยุคนี้ใช้ตัดสินใจซื้อสินค้า ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และสินค้าให้เป็นไปในทางที่ดี ก็สามารถสร้างมูลค่าได้ อาทิ สินค้าหรูหรา (Luxury) หรือสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เห็นได้ชัดเจนว่า กลยุทธ์การตั้งสินค้าราคาส่งนั้นสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และการสร้างกำไรให้กับธุรกิจ แต่กลยุทธ์ทั้งหมดก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจธุรกิจค้าส่งลองศึกษาข้อมูลของตลาดเพิ่มเติม พร้อมค้นหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION  

 • ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ตั้งอยู่บนทำเลทอง ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ เดินทางได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวหรือขนส่งสาธารณะ 
 • ภายในศูนย์ฯได้รวบรวมสินค้าคุณภาพเอาไว้เพื่อสนับสนุนผู้ค้าส่งทุกรูปแบบทั้ง B2B และ B2B2C 
 • ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนขยายฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ 
 • พบกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง PhenixBox เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นค้าส่งแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็น B2B/B2B2C Online Platform ในรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลเชื่อมช่องทางหน้าร้านและออนไลน์เข้าด้วยกัน (Seamless O2O) ที่ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ทำการซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • พบกับพันธมิตรจากประเทศจีนอย่างอี้อู เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งการค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาเปิดพื้นที่หน้าร้านและคอยให้ปรึกษา ภายใต้ชื่อ  YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE เป็นการเปิดประตูการค้าระหว่างตลาดไทยกับตลาดจีนโดยตรง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มคนทั่วไปได้เลือกสรรสินค้าในราคาต้นทางได้เลย ไม่ต้องกังวลกับต้นทุนแอบแฝงที่ตามมา หรือสินค้าไม่ตรงปก พร้อมที่ปรึกษาที่คอยดูแลทุกขั้นตอน ที่สำคัญเรื่องภาษาและการสื่อสารจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป
 • นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนผู้ค้าส่ง Solution Service Center (SSC) ผ่านเครื่องมือช่วยขายสุดพิเศษ เช่น Business Matching Area, B2B/B2B2C Parking Space, Loading Zone, Live Feeding & Studio และอีกมากมาย

ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งออนไลน์สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี…วันนี้ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 

💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 

👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

👥 Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th 

📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th  

💬 Line: @aecpantip

📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

บทความเกี่ยวกับสินค้าราคาส่งที่ท่านไม่ควรพลาด

อ้างอิง:

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services