ห้องครัวร้านอาหาร มาตรฐานที่ไม่ควรมองข้าม

share with :

วิธีจัดห้องครัวร้านอาหาร

การจัดครัวร้านอาหาร เรื่องง่าย ๆ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนเริ่มธุรกิจ

ห้องครัวร้านอาหาร ‘หัวใจ’ สำคัญในการเปิดร้านอาหารที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนก่อนเริ่มทำธุรกิจ เพราะหากไม่มีการจัดครัวร้านอาหารให้มีมาตรฐาน อาจทำให้ร้านอาหารขาดทุนจากระบบการทำงานภายในห้องครัวร้านอาหารที่ไม่ราบรื่น และทำให้ร้านอาหารไม่สามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้ตามที่ต้องการ

ซึ่งมาตรฐานในการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารจะครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การวางผังครัว การจัดระเบียบอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ภายในห้องครัว รวมไปจนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ภายในห้องครัวในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งการที่ร้านอาหารสามารถวางแผนและจัดการกับห้องครัวร้านอาหารได้เป็นอย่างดี จะส่งผลดีในระยะยาวได้อย่างแน่นอน!

วันนี้ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งอาหาร วัตถุดิบและบริการต่างๆ ภายใต้คอนเซปอย่าง FOOD DESTINATION CENTER ตลาดค้าส่งใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีจัดครัวร้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการกับครัวร้านอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารได้นำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

เหตุผลที่ร้านอาหารควรออกแบบและจัดครัวให้มีมาตรฐาน

ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงคำแนะนำในการวางแผนและจัดการกับห้องครัวร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการจัดครัวร้านอาหารให้มีมาตรฐาน เราจึงได้รวบรวมเหตุผลที่ร้านอาหารควรวางระบบและจัดผังครัวมาไว้ที่นี่แล้ว ซึ่งเหตุผลเหล่านั้น ได้แก่ 

✔ เพื่อให้การทำงานภายในห้องครัวเป็นไปอย่างราบรื่น 

✔ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า จากการเสิร์ฟอาหารได้ตรงเวลา

✔ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ภายในห้องครัว

✔ ช่วยให้สามารถใช้สอยพื้นที่ภายในร้านอาหารได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

✔ ช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ไม่จำเป็น จากการปฏิบัติงานภายในห้องครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✔ ช่วยลดต้นทุนจากการสูญเสียวัตถุดิบ ด้วยพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสม 

เมื่อทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารกันแล้ว มาดูคำแนะนำถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดห้องครัวภายในร้านอาหารและวิธีจัดครัวร้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานจาก AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION กันได้เลย! 

4 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดห้องครัวร้านอาหาร

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ขอแบ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารออกเป็น 4 สิ่งด้วยกัน ซึ่งก็คือ 

 1. พื้นที่ของครัวภายในร้านอาหาร 
 2. การออกแบบสไตล์ผังครัวในร้านอาหาร 
 3. มาตรฐานที่ห้องครัวร้านอาหารควรมี 
 4. ขนาดมาตรฐานของอุปกรณ์ภายในครัวของร้านอาหาร 

แล้วผู้ประกอบการจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับร้านอาหารของตัวเองได้อย่างไร ไปดูรายละเอียดของสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารกันได้เลย

วิธีจัดครัวร้านอาหาร

1. พื้นที่ของครัวภายในร้านอาหาร

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการกับห้องครัวร้านอาหาร นั่นก็คือการกำหนดพื้นที่หรือสัดส่วนของห้องครัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ของร้านอาหาร ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยขนาดของครัวที่เหมาะสมได้นั่นเอง

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นที่ครัวที่ใช้ในการปรุงอาหารและจัดเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสม ควรมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ร้านอาหารทั้งหมด เพื่อให้ขนาดของครัวนั้นสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานอย่างแท้จริง

มาตรฐานการจัดครัวร้านอาหาร

2. สไตล์การวางผังครัวในร้านอาหาร

ลำดับต่อมาคือการเลือกสไตล์การวางผังครัวที่เหมาะสมกับร้านอาหารของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าร้านอาหารที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ผังของห้องครัวหรือวิธีจัดครัวร้านอาหารในสไตล์ที่เหมาะสมก็ย่อมไม่เหมือนกันไปด้วย ซึ่งเราจะต้องพิจารณาถึงประเภทของเมนูอาหารภายในร้าน สัดส่วนของครัวร้อนและครัวเย็น รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของเมนูอาหารต่าง ๆ 

จากนั้นจึงนำมาวางแปลนของร้านอาหารในสไตล์ที่เหมาะสม ให้สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งเราขอแนะนำสไตล์การวางผังครัวที่น่าสนใจทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้ 

สไตล์ผังครัวแบบ Assembly line

รูปแบบเป็นการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารที่มีจุดล้างทำความสะอาดและจุดเก็บสต๊อกสินค้าอยู่ทางด้านหลังของครัว ในส่วนของพื้นที่เตรียมอาหารนั้นจะถูกจัดเป็นเกาะกลางหรือเป็นแถวเรียงลำดับตามกระบวนการทำอาหารคือ เรียงจากจุดเตรียมอาหาร แล้วต่อด้วยจุดปรุงอาหาร และไปสิ้นสุดอยู่ที่พื้นที่เสิร์ฟอาหาร ซึ่งห้องครัวร้านอาหารในแต่ละส่วนจะมีพนักงานประจำอยู่และอาหารจะถูกส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟอาหาร
สไตล์ของร้านอาหารที่เหมาะสม✔ ร้านอาหาร Fast Food
✔ ร้านอาหารที่มีเมนูน้อย
✔ ร้านอาหารที่ในแต่ละเมนูในวิธีการปรุงอาหารที่ใกล้เคียงกัน

สไตล์ผังครัวแบบ Island

รูปแบบเป็นการจัดครัวร้านอาหารในรูปแบบวงแหวน โดยจะมีจุดปรุงอาหารอยู่ตรงกลางของห้อง และล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำความสะอาด จุดเก็บสต๊อกสินค้า จุดเตรียมอาหาร และพื้นที่เสิร์ฟอาหาร
สไตล์ของร้านอาหารที่เหมาะสม✔ ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีครัวกว้าง
✔ ร้านอาหารที่มีหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัวควบคุมการทำงานของพนักงาน

สไตล์ผังครัวแบบ Zone-style

รูปแบบเป็นวิธีจัดครัวร้านอาหารโดยการแบ่งห้องครัวร้านอาหารเป็นโซน ๆ และในส่วนของจุดเตรียมอาหารก็จะถูกแบ่งแยกออกจากกันไปตามลักษณะของการปรุงอาหาร เช่น แผนกทอด แผนกต้ม แผนกทำซุป แผนกปรุงเนื้อ เป็นต้น
สไตล์ของร้านอาหารที่เหมาะสม✔ ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีเมนูหลากหลาย
✔ ร้านอาหารภายในโรงแรม 
✔ ร้านอาหารที่มีพื้นที่กว้าง มีพนักงานเยอะ

สไตล์ผังครัวแบบ Galley 

รูปแบบเป็นรูปแบบของห้องครัวร้านอาหารที่อุปกรณ์เครื่องครัวของแต่ละแผนกจะถูกจัดให้อยู่ในบริเวณติดขอบหรือผนังของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ว่างตรงกลางครัวให้สามารถทำงานสลับกันในแต่ละแผนกได้อย่างง่ายดาย
สไตล์ของร้านอาหารที่เหมาะสม✔ ร้านอาหารสไตล์ Food Truck 
✔ ครัวเคลื่อนที่
✔ ร้านอาหารที่มีห้องครัวขนาดเล็ก

สไตล์ผังครัวแบบ Open kitchen

รูปแบบเป็นการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารแบบครัวเปิด ที่ลูกค้าจะสามารถมองเห็นกระบวนการปรุงอาหารได้ ซึ่งจะเป็นการจัดให้ครัวอยู่ส่วนในส่วนหนึ่งของร้านอาหาร (ส่วนมากจะอยู่ทางด้านหลัง) และนำกำแพงกั้นครัวออก จากนั้นจัดระเบียบให้พื้นที่ครัวเข้ากับรูปแบบของร้านอาหารอย่างได้อย่างสวยงาม
สไตล์ของร้านอาหารที่เหมาะสม✔ ร้านอาหารที่มีห้องครัวขนาดเล็ก
✔ ร้านอาหารญี่ปุ่น
✔ ร้านอาหารที่ต้องการสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า

ขอบคุณข้อมูลจาก www.powerstainlesssteel.com 

3. มาตรฐานที่ห้องครัวร้านอาหารควรมี

อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการจัดครัวร้านอาหารคือมาตรฐานต่าง ๆ ที่ห้องครัวของร้านอาหารควรมี ไม่ว่าจะเป็นระบบการระบายอากาศ ระบบการกำจัดควัน ไฟ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ รวมไปจนถึงระบบระบายน้ำที่จะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ของร้านอาหาร ไม่ให้พื้นที่เปียกไปปะปนกับพื้นที่แห้งจนอาจเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามมา ซึ่งเราได้รวมมาตรฐานที่ห้องครัวร้านอาหารควรมีไว้ ดังนี้

ประตูทางเข้าและทางออก

ภายในครัวของร้านอาหารควรจะมีการแบ่งแยกประตูทางเข้าและทางออกแยกจากกัน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น โดยให้ทางเข้าเป็นส่วนที่พนักงานเสิร์ฟสามารถเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาล้างทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบาย และทางออกเป็นส่วนที่สามารถนำอาหารที่ปรุงเสร็จออกไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ระบบน้ำ-ระบบไฟ

การออกแบบระบบน้ำ-ระบบไฟก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารจะต้องมีการเดินระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำเสียรวมถึงมีระบบการดักไขมันที่เหมาะสมต่อการใช้งาน อีกทั้งยังต้องจัดการกับระบบไฟ ให้มีกำลังไฟที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในอนาคต

พื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบ

วิธีจัดครัวร้านอาหารที่มีมาตรฐานจะต้องมีการแบ่งพื้นที่สำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบที่ชัดเจน โดยการจัดการสต๊อกวัตถุดิบอาหารให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนผสมในแต่ละส่วนจะต้องถูกจัดวางให้หยิบใช้งานได้อย่างสะดวก ในบริเวณที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบจะต้องมีอากาศที่ถ่ายเท มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้น ๆ และที่สำคัญคือจะต้องมีการทำความสะอาดให้บริเวณนั้นมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่เสมอ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

เนื่องจากการทำงานภายในครัวร้านอาหารเป็นการทำงานที่จะต้องมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่กับระบบไฟ สารเคมี แก๊ส น้ำมัน และอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายที่อาจทำให้เกิดอันตราย จึงจะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง ที่สามารถใช้งานได้จริงและถูกจัดอยู่ในบริเวณที่สามารถหยิบมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย 

สุขอนามัย

มาตรฐานที่ห้องครัวร้านอาหารควรมีในข้อสุดท้ายที่เราได้ยกมาในวันนี้คือในเรื่องของสุขอนามัย ครัวร้านอาหารจำเป็นจะต้องถูกสุขลักษณะ มีการแย่งแยกส่วนเปียกและส่วนแห้ง มีบ่อดักไขมัน มีจุดล้างมือให้กับพนักงาน และมีจุดทิ้งขยะที่แยกออกมาจากส่วนเก็บวัตถุดิบและปรุงอาหาร นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมไม่ให้ภายในครัวมีสิ่งแปลกปลอมและสัตว์ไม่พึงประสงค์อย่างหนูและแมลงสาบอีกด้วย

ห้องครัวร้านอาหาร

4. ขนาดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในครัวของร้านอาหาร

สำหรับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบและจัดครัวร้านอาหารในข้อสุดท้ายนี้ คือการเลือกขนาดและสัดส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด ซึ่งเราได้รวมตัวอย่างขนาดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องครัวร้านอาหารมาให้ทุกคนแล้ว ดังนี้

อุปกรณ์ภายในห้องครัวร้านอาหารขนาดมาตรฐาน
โต๊ะเตรียมอาหารความสูงเฉลี่ย : 85-91 ซม.
ความลึกเฉลี่ย : 65-80 ซม.
โต๊ะพับความสูงเฉลี่ย : 70 ซม.
ความลึกเฉลี่ย : 75 ซม.
โต๊ะเตรียมอาหารหรือชั้นที่มีเตาแก๊ส ความสูงเฉลี่ย : 80-86 ซม.
(ลดความสูงจากโต๊ะเตรียมอาหารลง 5 ซม. สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระทะ หม้อ)
ความลึกเฉลี่ย : 65-80 ซม.
เคาน์เตอร์บานเปิด/บานสไลด์ ความสูงเฉลี่ย : 85 ซม.
ความลึกเฉลี่ย : 70 ซม.
เคาน์เตอร์แขวนผนังความสูงเฉลี่ย : 50 ซม.
ความลึกเฉลี่ย : 35 ซม.
ซิงค์/อ่างล้างจานความสูงเฉลี่ย : 85 ซม.
ความลึกเฉลี่ย : 70 ซม.
ควรมีการ์ดหลังสูง 15 ซม. 
ตู้แช่/ถังน้ำแข็งความสูงเฉลี่ย : 85 ซม.
ความลึกเฉลี่ย : 40 ซม.

โอกาสในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารมาถึงแล้ว! 

สำหรับใครที่กำลังวางแผนเปิดร้านอาหาร รวมถึงกำลังพัฒนาระบบห้องครัวร้านอาหารให้มีมาตรฐาน ที่ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION คือโอกาสดี ๆ ที่จะทำให้ร้านอาหารมุ่งหน้าสู่การเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมร้านอาหาร เพราะที่นี่คือ FOOD DESTINATION CENTER ที่ได้รวบรวมร้านขายส่งวัตถุดิบอาหาร อุปกรณ์และบริการต่างๆ เพื่อโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการมืออาชีพไว้มากที่สุด

เลือกซื้ออาหาร วัตถุดิบคุณภาพดีและบริการต่างๆ ในราคาขายส่ง ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์


เลือกซื้อวัตถุดิบอาหารคุณภาพดีได้ถึง 2 รูปแบบทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

 1. เลือกซื้อวัตถุดิบอาหารรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้จัดครัวร้านอาหารได้ที่ AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION ที่ตั้งอยู่ย่านประตูน้ำ ใจกลางกรุงเทพ
 2. สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน PhenixBox แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์รูปแบบใหม่
 • สั่งซื้อวัตถุดิบอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จ่ายสะดวก ปลอดภัย
 • ซื้อขายได้ทั้งหน้าเว็บไซต์และร้านอาหารสามารถขอใบเสนอราคาจากผู้ขายได้โดยตรงผ่านฟีเจอร์ Quotation และเพื่อให้การอนุมัติในสายงานต่างๆสะดวกยิ่งขึ้นกับฟีเจอร์ Multi-Level Procurement (เพิ่มผู้อนุมัติใบเสนอราคา) ที่สามารถเพิ่มรายชื่อผู้อนุมัติได้สูงสุด 5 ท่าน
 • บริการขนส่งครบวงจร

ยกตลาดค้าส่งระดับโลกมาไว้ที่ไทย กับ YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE


ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศจีน ผู้ประกอบการร้านอาหารก็สามารถสัมผัสสินค้าราคาดีจากผู้ผลิตต้นทาง กับ YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE แหล่งคัดสรรและนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบขายส่งคุณภาพดี ราคาถูก ที่เนรมิตตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน มาไว้ที่ ชั้น 1 AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION สาขาแรกและที่เดียวในประเทศไทย มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 2.1 ล้านรายการ พร้อมทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ

เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกิจ จากกูรูชั้นนำด้านธุรกิจร้านอาหาร


อัปเดตเทรนด์และพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพื่อโอกาสในการก้าวหน้า ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการทำธุรกิจร้านอาหาร ในงานสัมมนาที่จัดขึ้นที่ AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION นำโดยกูรูในด้านธุรกิจค้าส่งและอุตสาหกรรมอาหาร ที่มาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดการระบบห้องครัวร้านอาหารให้มีมาตรฐาน เทคนิคการปรับตัวจากการขายหน้าร้านสู่ Food Delivery เต็มรูปแบบ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจจองพื้นที่

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 
💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 
👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip
👥YIWU Selection Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th 
📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th
💬 Line: @aecpantip
📞 : 061-416-6790, 065-950-5986


นี่เป็นเพียงคำแนะนำส่วนหนึ่งของวิธีจัดครัวร้านอาหารให้มีมาตรฐาน การออกแบบห้องครัวร้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดครัวร้านอาหารให้เหมาะสมเพียงเท่านั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารควรรู้ ในบทความหน้า AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION จะมีอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำ รอติดตามกันได้เลย!

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services