ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร ทางเลือกการลงทุนของคนยุคใหม่

share with :

ธุรกิจแฟรนไชส์เริ่มต้นอย่างไรดี

ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือแฟรนไชส์เครื่องดื่มจะมีการเริ่มต้นที่คล้ายกับการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง แต่ในการลงทุนแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม​​มีขั้นตอนในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานตามแต่ละแฟรนไชส์ โดยข้อดีของแฟรนไชส์ที่หลาย ๆ คนรู้กัน นั่นก็คือ ประโยชน์จากฐานลูกค้าเดิม เนื่องจากแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงมักมีการโปรโมตธุรกิจอยู่แล้ว เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง แน่นอนว่ามีความเสี่ยงมากมาย แต่เมื่อเราเลือกที่ซื้อและเปิดร้านแฟรนไชส์ของตนเอง จะช่วยลดความเสี่ยงด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ทั้งยังมีระบบสนับสนุนสำหรับแฟรนไชส์โดยเฉพาะที่สามารถเพิ่มโอกาสสูงสุดให้กับการลงทุนของธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและธุรกิจเครื่องดื่ม

การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อาหารคืออะไร

แฟรนไชส์คือธุรกิจที่ผู้ประกอบการอิสระใช้สิทธิ์ในชื่อธุรกิจ โลโก้ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใหญ่กว่าเพื่อดำเนินการในสถานที่แต่ละแห่ง ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Franchisor ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ และ Franchisee ผู้เป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ที่ขายสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทำธุรกิจ และ Franchise ก็คือเจ้าของร้านในแต่ละสถานที่ ดังนั้นการลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือการซื้อแฟรนไชส์อาหารหมายความว่า คุณจะได้รับข้อตกลงกับเจ้าของบริษัทอาหาร เพื่อรับสิทธิ์ในการใช้ตราสินค้าของบริษัท เครื่องหมายการค้า และระบบธุรกิจของบริษัทที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน นอกจากนี้การลงทุนกับแฟรนไชส์ยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ร้านในแต่ละสถานที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับร้านอาหารหลักที่ให้บริการ 

เริ่มต้นแฟรนไชส์อาหารอย่างไรดี? 

ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่มมีหลายขั้นตอนในการเริ่มต้นแฟรนไชส์หลังจากที่คุณตัดสินใจทำธุรกิจนี้ ซึ่งคุณต้องวางแผนกระบวนการในการเริ่มต้นล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของแฟรนไชส์

1. ประเมินโอกาสของแฟรนไชส์

ไม่มีแฟรนไชส์ใดที่เหมาะสำหรับทุกคน ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านแฟรนไชส์ควรคำนึงถึงข้อจำกัด ด้านงบประมาณและระบบสนับสนุนของแฟรนไชส์ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาในธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่ม ก่อนที่จะเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ ซึ่งจะมีเกณฑ์อะไรบ้างควรพิจารณา AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ได้รวบรวมมาให้แล้วด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าติดตั้ง

ก่อนการเปิดร้านแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่ม ทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงหน้า โดยจะจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน หรือที่เรียกกันว่า  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นการจ่ายเงินค่าสิทธิต่าง ๆ และราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของแฟรนไชส์ที่เลือก นอกจากนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาแฟรนไชส์ให้สิทธิแฟรนไชส์ เป็นระยะเวลาต่อรอบกี่ปี อาจจะมีการต่อสัญญากันครั้งละ 3 ปี  หรือ 5 ปี เป็นต้น 

การทำกำไรในอนาคต

เมื่อประเมินการลงทุนทางธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าโอกาสของแฟรนไชส์นั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ การกำหนดความสามารถในการทำกำไรของแฟรนไชส์มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา ซึ่งหมายถึงการเติบโตของหน่วย อัตราความสำเร็จของแฟรนไชส์ และงบการเงินของแฟรนไชส์

ระบบสนับสนุนสำหรับแฟรนไชส์

เมื่อเลือกธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่มแล้ว  ​​ให้ดูระบบสนับสนุนที่เจ้าของวางไว้เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ตั้งใหม่ของแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จ เช่น งานสัมมนาหรือคลาสเรียนเพื่อฝึกอบรมกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเลือกแฟรนไชส์ที่มีการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังจะลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือแฟรนไชส์เครื่องดื่ม 

เขตพื้นที่ที่มีจำหน่าย

แน่นอนว่าผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ขายสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทำธุรกิจส่วนใหญ่กำลังมองหาการเติบโตในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ควรลงทุนเปิดแฟรนไชส์ในสถานที่ใหม่ที่มีระยะทางใกล้กับแฟรนไชส์เดียวกัน รวมถึงไม่ควรเปิดแฟรนไชส์ในพื้นที่ที่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายของแฟรนไชส์

การรับรู้แบรนด์หรือการเติบโตของแบรนด์

แบรนด์ที่คุณจะทำแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหน? หากเป็นแบรนด์ขนาดเล็ก มีการเติบโตอย่างในปีที่ผ่านมาหรือไม่? ลักษณะทั้งสองนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าการดำเนินการแฟรนไชส์สำหรับแบรนด์ที่คาดหวังจะทำกำไรได้หรือไม่ บางครั้ง การเลือกแบรนด์ที่ใหญ่และเป็นที่จดจำได้สูงนั้นอาจไม่เหมาะ เพราะค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ค่อนข้างสูง แต่แฟรนไชส์ขนาดเล็กอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายกว่า ตราบใดที่บริษัทมีการเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ประเมินต้นทุน

เมื่อคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่ม นอกจากค่าซื้อแฟรนไชส์ก้อนใหญ่แล้ว สิ่งที่อาจจะต้องจ่ายอีกเป็นรายเดือน หรือรายปี นั้นก็คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการ รวมถึงค่าเช่าและค่าบำรุงรักษา 

3. เขียนแผนธุรกิจ

แม้ว่าจะมีการกำหนดแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจไว้แล้ว แต่การเขียนแผนธุรกิจเป็นอีกมุมที่หนึ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแนวทางที่จะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจโดยรวมได้ ตั้งแต่ข้อมูล วิธีดำเนินการ ไปจนถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง ซึ่งแผนธุรกิจเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

4. มองหาทำเล

เมื่อคุณมีการดำเนินธุรกิจแล้ว ก็ถึงเวลามองหาพื้นที่ในการเปิดร้านแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเช่าพื้นที่ในห้างหรือนอกห้าง ซึ่งหากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อาหารก็อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการรักษาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแบรนด์โดยรวม ซึ่งต้องพิจารณาค่าเช่าและการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย

5. เข้าร่วมฝึกอบรม 

เมื่อคุณได้รับอนุมัติให้เปิดแฟรนไชส์ของคุณแล้ว คุณอาจจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้จัดแฟรนไชส์หรือบุคคลอื่นจากสำนักงานของบริษัท ซึ่งควรได้รับสิทธิ์เข้าถึงกฎเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ คุณอาจถามเกี่ยวกับทรัพยากรทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย การจัดการและการจ้างงาน และข้อมูลพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ แฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด

6. มองหาแหล่งขายส่วนผสมเพิ่มเติม 

การลงทุนแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มจะมีราคาแพ็กเกจแฟรนไชส์หลากหลายให้ผู้ที่สนใจได้เลือก ซึ่งจะมีตั้งแต่ราคาในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แบบสร้างแบรนด์เองไปจนถึงการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายในจำนวนหนึ่งและอาจจะมีแพ็กเกจอื่น ๆ อย่าง คีออส (Kiosk) เคาน์เตอร์ หรือการตกแต่งภายในร้านที่มีที่นั่ง สำหรับแฟรนไชส์ที่ราคาไม่แรง เปิดแบบสร้างแบรนด์เองนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีอุปกรณ์ อย่าง ช้อน ส้อม ถ้วย กระทะ กาน้ำร้อน ถังพักชา หรือเครื่องซีลฝาสำหรับเครื่องดื่มมาให้ แต่ผู้เปิดร้านแฟรนไชส์สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้จากแหล่งซื้อขายอุปกรณ์รายใหญ่ทั่วไปได้ ซึ่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นศูนย์ค้าส่งแบบครบวงจรที่มีขายทั้งวัตถุดิบต่าง ๆ และอุปกรณ์ครัวคุณภาพนำเข้า โดยสามารถเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว, รถเมล์, รถไฟฟ้า (BTS), เรือโดยสาร หรือ Airport Rail Link เป็นต้น

โดยบริเวณชั้น 1 ของศูนย์ค้าส่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ยังมีพื้นที่ตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ครัวต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อย่าง “YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE” ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้เปิดร้านแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้ค้าส่งและผู้ซื้อของประเทศไทยและจีนเข้าหากัน ทำให้การซื้อและนำเข้าสินค้าจากเมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศจีนก็สามารถสัมผัสและทดลองสินค้าจริงราคาดีจากผู้ผลิตต้นทางได้ มีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่ค้นหาสินค้า แปลภาษา นัดประชุมออนไลน์ การชำระเงิน จนถึงการขนส่ง เรียกได้ว่าครบ จบ โดยไม่ต้องบินไปไกลถึงจีนจริงๆ

….ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… 

Facebook: @Yiwuselection.th หรือ LineOA: @YiwuselectionTH

นอกจากนี้ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ยังมาพร้อมช่องทางการยกระดับการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่ง อย่าง PhenixBox แพลตฟอร์มค้าส่งใหม่ในรูปแบบการตลาดแบบ OMNI CHANNEL ที่ได้มีการเชื่อมต่อร้านค้าแบบออฟไลน์ภายในศูนย์แห่งนี้เข้าสู่ร้านค้าแบบออนไลน์ (Seamless O2O) สำหรับการซื้อ-ขายสินค้าราคาส่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย 3 ฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของ PhenixBox 

1. Group Purchase (รวมกลุ่มกันซื้อถูกกว่า) 

การรวมกลุ่มการซื้อ หรือออเดอร์กับลูกค้าหลายรายเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สินค้าในราคาส่ง ทำให้ผู้ซื้อทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าจากร้านขายส่งได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. Seller Store (แหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ขาย)

เสริมความน่าเชื่อถือให้กับการซื้อขายจากร้านต่าง ๆ ได้ ด้วยรายละเอียดข้อมูลของผู้ขายส่งออนไลน์แบบครบถ้วนภายในแพลตฟอร์ม

3. E-Catalog (แค็ตตาล็อกออนไลน์)

สะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยรายการขายส่งสินค้าของแต่ละร้านค้า เพียงแค่สแกนก็สามารถดูเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยระบบอัตโนมัติ แถมยังส่งต่อให้คนอื่นได้อย่างง่ายดาย

อัปเดตเทรนด์ความรู้เพิ่มเติมของตลาดในตอนนี้

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นเปิดร้านแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่มและต้องการตามทันเทรนด์ข่าวสารการทำธุรกิจร้านอาหารต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมสัมมนาอัปเดตความรู้ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนร้านขายส่ง ผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ได้ที่ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION โดยหัวข้อจะมีทั้งการอัปเดตเทรนด์ในวงการธุรกิจและมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้นำวงการธุรกิจ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวัน อย่าพลาดการติดตามข่าวสารตารางกิจกรรมและสัมมนาผ่านทุกช่องทางของ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION

เนื่องจากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร หรือเครื่องดื่มล้วนมาพร้อมกับความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ก็มีหลายวิธีที่จะเพิ่มโอกาสในการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จได้ เช่น การพิจารณาโอกาสของแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม​​ไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้และอัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้าในยุคนี้พร้อมกับการกำหนดทิศทางที่ธุรกิจจะไปต่อในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

อัปเดตทุกเทรนด์ของการขาย พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ไปกับ “AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร และการเปิดธุรกิจต่าง ๆ ได้ที่

  • ​​Website: https://aectradecenter-th.com/ 
  • Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip
  • Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th
  • Line: @aecpantip
  • หรือโทร. ติดต่อเช่าพื้นที่ 062-591-4053, 062-196-1614

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่ภายในห้าง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าออนไลน์กับเรา สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์เข้ามาได้ ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services