เมื่อรับของมาจากร้านค้าส่ง ต้องตั้งราคาขายเท่าไรถึงคุ้มทุนที่สุด?

share with :

เมื่อรับของมาจากร้านค้าส่ง ต้องตั้งราคาขายเท่าไรถึงคุ้มทุนที่สุด?

กลยุทธ์ตั้งราคาของสินค้าและบริการ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ผู้ทำธุรกิจค้าปลีกไม่ควรมองข้ามไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มกิจการใหม่ๆ เพราะหากราคาขายไม่สามารถครอบคลุมเงินลงทุนที่ใช้ซื้อสินค้ามาจากผู้ค้าส่ง หรือกำหนดราคาไม่ตรงกับอุปสงค์ในตลาด ก็อาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้นั่นเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนที่ซื้อของมาจากธุรกิจค้าส่งสงสัยว่า “ตั้งราคาขายอย่างไรดี?” ซึ่งหากลองค้นหาคำตอบดู จะเห็นว่ามีกลยุทธ์ในการตั้งราคามากมายที่ใช้กันอยู่ ยกตัวอย่างเช่น Differentiated Pricing เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์แบบใด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอคือ “ต้นทุน” ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

มาดูกันเลยว่า ผู้ประกอบการควรตั้งราคาอย่างไรให้คุ้มค่ากับต้นทุนสินค้าที่นำมาจากร้านค้าส่ง

ต้นทุนเกิดขึ้นจากไหนบ้าง?

เมื่อพูดถึงต้นทุน หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่จำนวนเงินตั้งต้นในการซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเป็นเม็ดเงินที่เสียไปในการนำมาซึ่งสินค้า จนลืมไปว่าต้นทุนที่ว่านั้นเป็นมากกว่าแค่เรื่องของราคาสินค้า โดยต้องพิจารณาอย่างละเอียดตามองค์ประกอบของธุรกิจ ซึ่งต้นทุนหลักๆ ที่ทุกธุรกิจของคุณต้องพบเจอ ได้แก่

  • ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) – เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะ “คงที่” ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ (ถ้าธุรกิจมีหน้าร้าน) ค่าแรงของพนักงาน หรือค่าระบบบริหารร้านค้า (CRM) อย่างไรก็ตาม ต้นทุนประเภทนี้จะคงที่อยู่ที่ช่วงระดับกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น พูดง่ายๆ ก็คือถ้ามีการขยายพื้นที่เช่า เปิดสาขาใหม่ หรือ จ้างพนักงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนคงที่ก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยนั่นเอง
  • ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) – ต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาและจำนวนสินค้าหรือวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากร้านขายส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าน้ำมัน (กรณีไปรับสินค้าจากผู้ค้าส่งด้วยตัวเอง) ไปจนถึง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาของร้าน หากยิ่งสั่งสินค้ามาก ต้นทุนเหล่านี้ก็จะผันแปรสูงขึ้นไปด้วย
  • ต้นทุนผสม (Mixed Cost) – สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 1. ต้นทุนกึ่งแปรผัน อย่างเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าโฆษณา และ 2. ต้นทุนกึ่งคงที่ เช่น ค่าเช่าพื้นที่เมื่อไปออกบูธกิจกรรมหรืองานแสดงสินค้าต่างๆ

หากลืมนึกถึงต้นทุนเหล่านี้ก่อนตั้งราคาขาย ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเผลอใช้เงินลงทุนทั้งหมดไปกับสินค้าจากร้านค้าส่งได้ นอกจากนี้ หากธุรกิจไม่สามารถระบุได้ว่า ต้นทุนทั้งหมดเป็นเท่าไร ก็ย่อมมีความเสี่ยงในการขาดทุน แม้ว่าจะขายได้ตามเป้าหมายที่คิดไว้ก็ตาม ทั้งนี้ต้นทุนไม่ใช่องค์ประกอบเดียวในการใช้กำหนดราคาขาย แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรให้ความสำคัญอีกด้วย

ปัจจัยสุดสำคัญ ที่ต้องนึกถึงก่อนตั้งราคาสินค้า

จากที่กล่าวไปข้างต้น ตอนนี้ผู้ประกอบการมือใหม่อาจจะสงสัยว่า “นอกจากต้นทุนแล้ว มีปัจจัยอื่นๆ อะไรบ้างที่ต้องนำมาคำนวณราคาขาย?” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการทุกท่านควรให้ความสำคัญกับปัจจัยหลัก 3 ข้อ ดังนี้

1.กำไรของธุรกิจ

กำไร ถือเป็นเป้าหมายหลักของทุกธุรกิจ เพราะหากไม่มีกำไร ธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้นั่นเอง แต่ผู้ประกอบการมือใหม่หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ”ควรคิดกำไรกี่เปอร์เซ็นต์จากราคาขาย?” ซึ่งสำหรับธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่มักจะคิดกำไรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50% หรือมากกว่านั้นก็ได้ ส่วนวิธีการคิดกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถใช้สูตร ดังนี้

กำไร ÷ ต้นทุน x 100 = % 

ตัวอย่างเช่น เนื้อวัว ต้นทุนกิโลกรัมละ 200 บาท วางขายปลีกในราคากิโลกรัมละ 350 บาท ได้กำไรตัวละ 150 บาท เท่ากับว่า ธุรกิจจะได้กำไร 150 ÷ 200 x 100 = 75%

อย่างไรก็ตามการกำหนดตัวเลขกำไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธุรกิจอีกหลายอย่าง อาทิ ชนิดของสินค้า ราคาสินค้าในตลาด จำนวนคู่แข่ง หรือแม้แต่กลยุทธ์ของธุรกิจเอง

2.กลยุทธ์ของธุรกิจ

ประเด็นของ ภาพลักษณ์แบรนด์ กลุ่มลูกค้า คุณภาพของสินค้า รวมถึงวัตถุประสงค์ในการขายสินค้านั้นๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบละเอียดอ่อนที่ต้องคำนึงเอาไว้ในการตั้งราคา เช่น หากธุรกิจต้องการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่หรูหรา ก็สามารถกำหนดราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้ แต่ต้องเป็นสินค้าคุณภาพดี พร้อมมีบริการที่น่าประทับใจ เป็นต้น

3.การแข่งขัน

แนะนำให้ผู้ประกอบการทุกท่านคำนึงไว้ว่า “ราคานี้สามารถใช้แข่งขันกับแบรนด์อื่นๆ ในตลาดได้หรือไม่?” ซึ่งนอกจากการแข่งขันด้านราคากับธุรกิจอื่นๆ แล้ว ยังต้องมองในแง่ของคุณค่าเทียบกับราคาที่ลูกค้าได้รับ ไปจนถึงการเผื่อราคา เพื่อทำกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ เช่น ส่วนลดหรือโปรโมชั่นให้ลูกค้า ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยและองค์ประกอบของธุรกิจที่สามารถนำไปสู่การตั้งราคาที่สมเหตุสมผลได้ การคำนวณจากต้นทุนทั้งหมด ผนวกกับปัจจัยข้างเคียงอื่นๆ ของธุรกิจคุณ ซึ่งอาจอยู่ในสามข้อที่กล่าวไปหรือมากกว่านั้นก็ได้ 

ดังนั้น กลยุทธ์ตั้งราคาไม่ใช่แค่การตั้งราคาเพื่อให้ขายได้ ขายดี หรือได้กำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด พร้อมทั้งสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ในตลาดอีกด้วย ดังนั้น “สินค้า” ที่จำหน่ายต้องมีคุณภาพ มาจากผู้ผลิตหรือแหล่งค้าส่งที่เชื่อถือได้ เจ้าของธุรกิจท่านใดที่กำลังตามหาสินค้าเหล่านี้ มีความน่าเชื่อถือและซื้อขายสะดวก ขอแนะนำให้รู้จักกับ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION 

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION 

ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ตั้งอยู่บนทำเลทอง ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ เดินทางได้สะดวก 

โดยภายในศูนย์ฯ ได้รวบรวมสินค้าราคาส่งคุณภาพเอาไว้เพื่อสนับสนุนผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้ง B2B และ B2B2C ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ

ทางศูนย์ยังมีช่องทางการขายของออนไลน์อย่าง PhenixBox เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นค้าส่งแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็น B2B/B2B2C Online Platform ในรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลเชื่อมช่องทางหน้าร้านและออนไลน์เข้าด้วยกัน (Seamless O2O) ที่ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ทำการซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยฟีเจอร์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เช่น 

  • Group Purchase (รวมกลุ่มกันซื้อถูกกว่า) 
  • Seller Store (แหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ขาย) 
  • E-Catalog (แคตตาล็อกออนไลน์)

โดยจุดเด่นของ PhenixBox ผู้ที่มองหาแพลตฟอร์มเพื่อขายส่งออนไลน์ ยังพบกับสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น

●    ฟรี ไม่มีหักค่าธรรมเนียมหรือ GP ​

●    ขายได้ รับเงินเร็วกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ​

●    ฟรี เทรนนิ่งการลงสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ​

●    ฟรี ADS โฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

●    แคมเปญ โปรโมชั่น Voucher

ภายในศูนย์ฯยังมีหน้าร้านพันธมิตรจากประเทศจีนอย่างอี้อู YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE ที่สามารถเข้ามาเลือกและสั่งซื้อสินค้าคุณภาพจากจีนได้เลย พร้อมทีมที่ปรึกษาคอยดูแลทุกขั้นตอน

ผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการรายย่อยทุกท่าน ที่สนใจดูสินค้าราคาส่งจากแบรนด์และร้านขายส่งออนไลน์ต่างๆ ที่ยกขบวนกันมาขายบนเว็บไซต์ PhenixBox สามารถกดดูผ่านลิงก์นี้ได้เลย: www.phenixbox.com/

และสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งออนไลน์สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี…วันนี้ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 

💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 

👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

👥YIWU Selection Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th 

📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th

💬 Line: @aecpantip

📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

Reference:

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services