ลดโลกร้อนด้วยบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

share with :

กล่องใส่อาหารจากธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ ตัวช่วยลดผลกระทบโลกร้อน

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้หลายคนตัดสินใจเลือกและเปลี่ยนมาใช้สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแทนการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก รวมถึงเหล่าร้านอาหารเองก็เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากธรรมชาติ และซื้อกล่องอาหารเยื่อธรรมชาติจากร้านค้าส่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการใส่อาหารสำหรับส่ง Delivery กันมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งความหมายของบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาตินั้น หมายถึงกล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เมื่อนำมาใช้แล้วปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจในวงการอาหาร เพื่อใช้ในการบรรจุอาหารจากร้านอาหารก่อนนำส่งไปถึงผู้บริโภค  

ร้านอาหารกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ถือเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจำนวนมากยอมจ่ายแพงกว่าในการเลือกร้านอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค

วงการธุรกิจอาหารเองก็พร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้น ไม่เพียงแค่มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง  แต่ก็ยังจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่พร้อมจะสนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะความทุ่มเทและใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดโลกร้อน แน่นอนว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากธรรมชาติ

1. Bio-Based

เป็นวัสดุที่นำมาใช้ผลิตเป็นไบโอพลาสติก ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตจะมาจากธรรมชาติ Bio-Based แบ่งเป็น 4 ชนิด

Starch-based (PS)

วัสดุที่ผลิตมาจากพืชที่ให้แป้ง อย่าง ข้าวโพด มันฝรั่ง ส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็น ช้อน ส้อม มีด ขวด

Polyhydroxyalkanoates (PHA)

วัสดุที่ผลิตมาจากพืชที่่ให้น้ำตาล หรือไขมัน อย่าง อ้อย มะกอก  นิยมนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์

Polylactic acid (PLA)

วัสดุที่ผลิตจากมันสำปะหลัง กากทางการเกษตร หรือเปลือกข้าว นิยมนำมาทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ถุง ขวดน้ำ หรือฟิล์มถนอมอาหาร

Bio-PET 

วัสดุที่ผลิตขึ้นได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเอทิลีนไกลคอล และไดเมทิลเทอพาทาเลต หรือระหว่างสารเอทิลีนไกลคอลและกรดเทอพาทาลิก ส่วนใหญ่นำไปทำขวดน้ำดื่ม ภาชนะที่มึความใส หรือภาชนะใส่อาหารต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเบา ปลอดภัยต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อม

2. Fibre-Based

เป็นวัสดุที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ รวมไปถึงพวกกากใยจากวัสดุที่เหลือจากทางเกษตร อย่าง ชานอ้อย ฟางข้าว หรือไม้ไผ่ เป็นต้น

3. Biomass

เป็นวัสดุที่ได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร อย่าง แกลบ เปลือกชานอ้อย หรือกากปาล์ม เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

นอกจากจะเพื่อลดของเสีย ลดขยะแล้ว ยังมีบรรจุภัณฑ์กล่องใส่อาหารจากธรรมชาติจากร้านขายส่งที่รีไซเคิล ใช้ซ้ำ และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติไว้เป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับร้านอาหารอีกด้วย ซึ่งสามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อน และเย็น บางประเภทสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ 

ตัวอย่างกล่องอาหารที่ใช้พืชแทนพลาสติก

 • กล่องอาหารจากข้าวโพด 
 • กล่องอาหารจากเยื่อไม้ไผ่ 
 • กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ 
 • กล่องอาหารจากข้าวสาลี 
 • กล่องอาหารจากชานอ้อย (แปรรูปจากอ้อย) 

นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ และภาชนะรักษ์โลกอื่น ๆ อีก เช่น ถ้วยชามจากใยกล้วย, จานกาบหมาก, ถุงพลาสติกมันสำปะหลัง หรือจานชามจานใบตองตึง

ข้อดีของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารธรรมชาติ

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ นอกจากช่วยลดขยะ ลดโลกร้อนได้แล้ว ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีก เช่น

ย่อยสลายได้ ง่ายต่อการทิ้ง

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีประโยชน์ แม้จะเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งก็ตาม แต่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอาจย่อยสลายได้ในเวลา 5 ปี  และที่สำคัญยังสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักได้ ซึ่งแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย และปล่อยสารเคมีอันตรายออกมา หากบรรจุภัณฑ์ไหนย่อยสลายได้ ก็จะมีระบุว่าสามารถทิ้งได้ในถังขยะประเภทไหน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการผลิตและการกำจัด นอกจากนี้ยังควรลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ เมื่อย่อยสลายจึงไม่มีสารเคมีอันตรายปล่อยออกมา นอกจากนี้การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติยังทำให้มั่นใจได้จะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายเหมือนกับบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก เพราะเมื่ออาหารบางอย่างเจอกับความร้อนสูงอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ผสมกันและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ง่าย

ส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณค่า คือความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ หมายถึงการยืดอายุการใช้งาน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้วัสดุใหม่ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ไม่เพียงเท่านี้ บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติไม่เพียงตอบสนองภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ ยอดขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • ปรับปรุงภาพลักษณ์แบรนด์
 • เพิ่มยอดขาย
 • ขยายฐานลูกค้า

สำหรับร้านอาหารร้านไหนที่ต้องการซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในการขายอาหารแบบ Delivery ก็สามารถหาซื้อได้ที่  “AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ตลาดค้าส่งกรุงเทพฯ รูปแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุด ใจกลางกรุง ครบ จบ ที่เดียว 

พร้อมผนวกกำลังด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างอี้อู ประเทศจีน ที่ยกสินค้าจากตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผ่านการคัดสรร ในราคาต้นน้ำ เหมือนบินไปซื้อเองที่จีน ยกมาไว้ที่ ชั้น 1 ศูนย์ค้าส่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ภายใต้โชว์เคสที่ชื่อว่า “YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE” ช่วยคุณ สัมผัสสินค้าได้จริง ค้นหาสินค้าตามสเปค ต้นทุนที่คุ้มค่า และบริการครบวงจร พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพคอยให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอน https://www.facebook.com/yiwuselection.th 

บรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติราคาส่งหาซื้อง่าย 

ที่ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION

AEC TRADE CENTER - PANTIP ตลาดค้าส่งกรุงเทพฯ

หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ Website 

https://www.phenixbox.com/

และแอปพลิเคชัน PhenixBox 

(สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบปฎิบัติการแบบ IOS หรือ Android)

“ซื้อยกแพ็ค เหมายกลัง  ที่ PhenixBox ตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งค้าส่งคุณภาพ กับสินค้าหลากหลาย ราคาถูกโดนใจ พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณ​”

จองพื้นที่ขายส่งบรรจุภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติกับเรา

ผู้ค้าส่งบรรจุภัณฑ์กล่องใส่อาหารจากธรรมชาติที่สนใจร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการลดโลกร้อนและรักษาธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกของบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการและร้านค้า Delivery 

เปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรีกับเราได้เลย ที่ 

https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจพื้นที่ติดต่อ

💻Website: https://aectradecenter-th.com/

👥Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

📩Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th

💬LINE: @aecpantip

📞โทร 061-416-6790, 065-950-5986

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services