ช่องทางการขาย ตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

share with :

ช่องทางการขาย เลือกอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

ช่องทางการขาย สามารถเพิ่มโอกาสในการขายได้จริงหรือไม่? จริง ๆ แล้วในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ธุรกิจร้านค้าล้วนต้องพึ่งพาช่องทางการขายสินค้า หรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เนื่องจากช่องทางการขายเป็นช่องทางการจำหน่ายเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างร้านค้ากับกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่งกลยุทธ์การขายที่หลากหลายสามารถช่วยให้แบรนด์เติบโตและเข้าถึงกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้กว้างขึ้น ทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับการขายได้อีกด้วย เมื่อฝ่ายการตลาดสร้างกลยุทธ์การขายสำหรับสินค้าและบริการมาแล้ว ก็จะทำการรวมองค์ประกอบต่าง ๆ อย่าง การส่งข้อความถึงแบรนด์ การกำหนดราคา และช่องทางการขาย เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถออกแบบกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้

รู้จักกับช่องทางการขาย

ช่องทางการขาย หมายถึงช่องทางที่ธุรกิจใช้ในการขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งก็คือสถานที่ขาย หรือแหล่งขายสินค้านั่นเอง โดยช่องทางการขายเป็นกลยุทธ์ที่นักการตลาดนิยมนำมาวางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในยุคปัจจุบัน แม้ว่าบางบริษัทจะใช้ช่องทางในการขายเพียงช่องทางเดียว แต่บางบริษัทก็เลือกใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของตนเองแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สินค้าและบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายในวงกว้าง แต่กับบางอย่างก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางเฉพาะเท่านั้น

ประเภทของช่องทางการขาย

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการช็อปปิ้งออนไลน์ ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ในการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าในอดีต โดยช่องทางการขาย หรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือทางตรงและทางอ้อม 

ช่องทางการจำหน่ายทางตรง

หมายถึง การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง ยกตัวอย่างเช่น การขายผ่านหน้าร้านแบบไม่เคลื่อนที่, การขายผ่านหน้าร้านเคลื่อนที่, การขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการขายผ่านพนักงานขายเป็นต้น

 •  จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
 •  จากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

ช่องทางการจำหน่ายทางอ้อม

หมายถึง เส้นทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย, การขายผ่านผู้ค้าส่ง, การขายผ่านผู้ค้าปลีก หรือการขายผ่านระบบแฟรนไชส์ 

 • จากผู้ผลิตผ่านผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภค
 • จากผู้ผลิตผ่านผู้ค้าส่งผ่านผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภค
 • จากผู้ผลิตผ่านตัวแทนผ่านผู้ค้าส่งผ่านผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภค

5 ช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ

ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อขายสินค้า หรือบริการ แน่นอนว่าธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ต้องมีช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การขาย ซึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ได้รวบรวมมาให้ในหัวข้อด้านล่างนี้

1. การขายตรง

บริษัทสามารถขายสินค้าและบริการโดยตรงให้กับลูกค้าผ่านร้านค้า เว็บไซต์ หรือตลาดการค้าของตนเองได้ ซึ่งการขายตรงจะมีประโยชน์กับบริษัทที่ผลิตสินค้าในตำแหน่งเดียวกันกับสถานที่ขาย 

 • ข้อดีของช่องทางการขาย “การขายตรง” 
 • ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น

ลูกค้าอาจรู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นการขายที่มาจากผู้ผลิตผ่านผู้บริโภคโดยตรง

 • ควบคุมประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีกว่า

การขายตรงช่วยให้ธุรกิจควบคุมทุกแง่มุมขอช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และประสบการณ์ของลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าติดต่อกับซัพพลายเออร์โดยตรงตลอดเวลา กระบวนการขายตรงจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ความคุ้มทุน

ธุรกิจประหยัดต้นทุนที่อาจใช้ในบริการจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถลดราคาของสินค้าและบริการเพื่อให้ได้เปรียบในตลาดแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ 

2. ผู้ค้าปลีก

ค้าปลีกเป็นหนึ่งในช่องทางการจำหน่ายที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ร้านค้าปลีก ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าพิเศษ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ค้าปลีกสามารถขายสินค้าได้ผ่านหน้าร้าน หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ 

 • ข้อดีของช่องทางการขาย “ผู้ค้าปลีก”
 • การสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 

เมื่อผู้บริโภคซื้อจากร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านจริง พวกเขาสามารถสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะซื้อได้ 

 • การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น

ผู้ค้าปลีกสามารถแนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาไม่รู้จักก่อนได้

 • กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่หลากหลาย

นักการตลาดสามารถทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกในการจัดวางกลยุทธ์ การสาธิตสินค้าและสื่อส่งเสริมการขายเพื่อทำให้สินค้าน่าสนใจยิ่งขึ้น

3. ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายมีความคล้ายคลึงกับผู้ค้าปลีกมาก แต่จะจัดหาสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ามากกว่าผู้ค้าปลีก ซึ่งจะเป็นช่องทางการขายสินค้าบางประเภทที่ไม่เชี่ยวชาญในการตลาด แต่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมากกว่า โดยตัวแทนจำหน่ายจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากราคาขายทุกครั้ง จากนั้นจึงจัดระเบียบสินค้าเพื่อจัดส่งจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์โดยตรงไปยังลูกค้า 

 • ข้อดีของช่องทางการขาย “ตัวแทนจำหน่าย”
 • มีสถานะที่มั่นคงในตลาด 

เนื่องจากเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในเฉพาะกลุ่ม

 • การรับรู้ของแบรนด์เพิ่มขึ้น

สินค้าของธุรกิจอาจสร้างการรับรู้ได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม หลังจากร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียง และฐานลูกค้าตัวเอง

 • มีบริการเสริม

ตัวแทนจำหน่ายบางรายเสนอสิ่งจูงใจเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อที่สามารถทำให้สินค้าน่าสนใจยิ่งขึ้น 

4. ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าส่งจะซื้อขายสินค้าในจำนวนมาก ผู้ค้าส่งสามารถเป็นแหล่งที่กระจายการขายสินค้าของตนไปยังร้านค้าปลีกอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าส่งบางรายยังขายตรงสู่สาธารณะผ่านคลังสินค้าเปิดขนาดใหญ่และร้านค้าออนไลน์ ซึ่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ก็เป็นศูนย์ค้าส่งสินค้า อาหาร วัตถุดิบอาหารและบริการที่ใหญ่ที่สุดในไทย ตั้งอยู่ในทำเลประตูน้ำที่สามารถเดินทางได้ง่าย นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อการซื้อขายในราคาส่งแบบออฟไลน์และการขายออนไลน์เข้าด้วยกัน (Seamless O2O) ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค้าส่ง 24 ชม. อย่าง PhenixBox ที่สามารถใช้งานและดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกสบายด้วยรูปแบบแพลตฟอร์ม OMNI CHANNEL ที่ผสมผสานการใช้งานแบบออฟไลน์และออนไลน์อย่างลงตัว ด้วย 3 ฟีเจอร์ ดังต่อไปนี้ 

 1. Group Purchase (รวมกลุ่มกันซื้อถูกกว่า)
 2. Seller Store (แหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ขาย)
 3. E-Catalog (แค็ตตาล็อกออนไลน์)

“ซื้อยกแพ็ค เหมายกลัง ที่ PhenixBox ตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งค้าส่งคุณภาพ 

กับสินค้าหลากหลาย ราคาถูกโดนใจ พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณ”

นอกจากอาหาร วัตถุดิบอาหารและบริการต่างๆ แล้ว บริเวณชั้น 1 ยังมีศูนย์แสดงสินค้าจากผู้ผลิตในอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน อย่าง “YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE” ที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือก, สัมผัส, ทดลองใช้ และสั่งซื้อสินค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรในราคาต้นน้ำจากประเทศจีนได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่าง AWC กับ Yiwu – CCC Group ที่ช่วยเสริมทัพศูนย์ค้าส่งให้พร้อมด้วยสินค้าคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการทุกๆท่านได้ 

….ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… 

Facebook: @Yiwuselection.th หรือ LineOA: @YiwuselectionTH

 • ข้อดีของช่องทางการขาย “ผู้ค้าส่ง”
 • ต้นทุนต่ำที่ดึงดูดผู้ซื้อ

เนื่องจากปริมาณที่มาก ทำให้สามารถขายสินค้าได้ด้วยในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ค้าปลีก

 • ประสิทธิภาพ

เนื่องจากผู้ค้าส่งซื้อและขายจำนวนมาก จึงสามารถช่วยให้ธุรกิจส่งต่อผลิตภัณฑ์ของตนไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความรู้และความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม

เจ้าของธุรกิจค้าส่งสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านอุปทานต่าง ๆ ในตลาด แล้วนำมาเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมของตนเองได้

5. การจำหน่ายแบบทั่วถึง

การจำหน่ายแบบทั่วถึงเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวนมาก แนวทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดนี้มักพบเห็นได้ทั่วไปในสินค้าราคาถูกและเป็นที่รู้จัก เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มต่างๆ ผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 • ข้อดีของช่องทางการขาย “การจำหน่ายแบบทั่วถึง”
 • ครอบคลุมทุกพื้นที่

การขายในสถานที่ต่าง ๆ ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงได้กว้างกว่าการขายผ่านเครือข่ายค้าปลีกเพียงแห่งเดียว

 • ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น

ผู้บริโภครู้สึกสบายใจกับสินค้าที่พวกเขาเห็นเป็นประจำ เนื่องจากการจำหน่ายแบบทั่วถึงทำให้สินค้านั้น ๆ ปรากฏต่อผู้บริโภคเป็นประจำ 

 • ประโยชน์ในเรื่องการทดแทน

บริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนให้กับผู้บริโภคที่ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถเข้าถึงได้ยาก

ซึ่งทั้ง 5 ช่องทางการขายด้านบนนี้นับว่าเป็นช่องทางการขายสินค้าที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนากลยุทธ์การขายให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหลายช่องทางเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ การใช้สิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะทำให้คุณได้เปรียบในตลาดการแข่งขัน

________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ค้าส่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE เพิ่มเติม ได้ที่ ​​

 • Website: https://aectradecenter-th.com/ 
 • Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip
 • Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th
 • Line: @aecpantip
 • หรือโทร. ติดต่อเช่าพื้นที่ 062-591-4053, 062-196-1614

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่ภายในห้าง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าออนไลน์กับเรา สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์เข้ามาได้ ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services