ไขให้กระจ่าง! ความแตกต่างระหว่างผู้ค้าส่งกับผู้จัดจำหน่ายมีอะไรบ้าง?

share with :

ไขให้กระจ่าง! ความแตกต่างระหว่างผู้ค้าส่งกับผู้จัดจำหน่ายมีอะไรบ้าง?

ในโลกการทำธุรกิจนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้ให้บริการที่มีหลายบทบาทมาก โดยตำแหน่งที่ผู้คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและได้ยินมามากที่สุดก็คงเป็น “ผู้ค้าปลีก” หรือก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ปลายน้ำให้กับผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งอีกชื่อที่อาจจะคุ้นหูไม่แพ้กันก็คือ “ผู้ค้าส่ง” และต้องขอบอกว่าบ่อยครั้งที่หลายต่อหลายคนมักจำผู้ทำธุรกิจค้าส่งสลับกับผู้จัดจำหน่าย หรืออาจคิดว่ามีบทบาทและหน้าที่เหมือนๆ กัน 

แต่ในความจริงแล้ว ผู้ค้าส่งกับผู้จัดจำหน่ายนั้นมีบทบาทหน้าที่ในโลกธุรกิจที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กระจ่าง ในบทความนี้ของ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION จะมาบอกถึงความแตกต่างระหว่างสองตำแหน่งนี้ให้ชัดเจน

บทบาทของผู้ค้าส่ง ในโลกธุรกิจ

ผู้ที่ทำธุรกิจค้าส่ง จะทำการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ต้นน้ำ ในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ต่ำ เพื่อที่จะจัดจำหน่ายต่อไปยังธุรกิจรายย่อยหรือที่เราเรียกกันว่า “ผู้ค้าปลีก” ในราคาที่สูงขึ้น แต่จะไม่ได้มีการเข้าร่วมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เป็นเพียงการซื้อ-ขายเท่าระหว่างกันเท่านั้น 

หากให้พูดง่ายๆ หน้าที่ของผู้ค้าส่งคือการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain ซึ่งโดยปกติแล้ว มักมีปริมาณการซื้อขายครั้งละมากๆ เนื่องจากเป็นการขายเพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกนำไปขายต่อให้กับผู้บริโภคทั่วไป หรือเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมนั่นเอง 

ผู้ค้าส่งสำคัญต่อตลาดอย่างไร?

แม้จะไม่ได้เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง แต่บทบาทของผู้ค้าส่งนั้นมีความสำคัญต่อตลาดและ Supply Chain เป็นอย่างมาก ดังนี้

  • ส่งต่อสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก

ตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าผู้ค้าส่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณมากๆ แล้วจะทำการแบ่งออกเก็บไว้ในคลัง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีกหลายๆ รายที่ไม่สามารถติดต่อผู้ผลิตได้ด้วยตนเอง หรือไม่มีเงินทุนมากพอที่จะสต็อกสินค้าเอาไว้ในปริมาณมากๆ

  • กระจายสินค้าภายในประเทศได้อย่างทั่วถึง 

ผู้ค้าส่งมีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังร้านค้าปลีกภายในพื้นที่หรือแม้กระทั่งผู้ค้าปลีกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง ส่วนผู้ค้าส่งเองก็สามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจของตัวเองได้

  • กระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ

บ่อยครั้งที่ผู้ค้าส่งนั้นจะขยับขยายธุรกิจและสร้างพันมิตรกับธุรกิจต่างชาติ จนธุรกิจค้าส่งได้มีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าธุรกิจค้าส่งนั้นมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบกิจการรายย่อย ผู้บริโภค รวมถึงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าผู้ค้าส่งเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของตลาดเลยทีเดียว

บทบาทของผู้จัดจำหน่ายในโลกธุรกิจ

ในส่วนของผู้จัดจำหน่ายหรือ Distributor มีหน้าที่ในการ “จำหน่าย” สินค้าไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีก ผู้บริโภคทั่วไปโดยตรง หรือแม้กระทั่งจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งรายอื่นๆ ทำให้การดำเนินการธุรกิจนั้นอยู่ในระดับที่กว้างกว่าธุรกิจค้าส่ง ซึ่งโดยทั่วไป ผู้จัดจำหน่ายจะทำสัญญากับผู้ผลิตก่อนจะเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าหรือ Product Line นั้นๆ ในอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้จัดจำหน่ายเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ผลิตนั่นเอง

นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายแตกต่างจากผู้ค้าส่ง เนื่องจากผู้ค้าส่งจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมการตลาด แต่ผู้จัดจำหน่ายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมการตลาด (Marketing) ต่างๆ อาทิ การจัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายจากช่องทางต่างๆ อีกด้วย

ผู้จัดจำหน่ายสำคัญต่อตลาดอย่างไร?

นอกจากจะมีหน้าที่ในตลาดที่ต่างจากผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายยังมีความสำคัญในอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกันด้วย อาทิ

  • เป็นตัวแทนของผู้ผลิตในการติดต่อสื่อสาร

ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ในตลาดแทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายจะมีเป้าหมายในการติดต่อซื้อ-ขาย, กระจายสินค้า หรือเจรจากับฝ่ายต่างๆ (ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีก, กิจการรายย่อย, ผู้บริโภค, ฯลฯ) ทำให้ผู้ผลิตสามารถมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และการผลิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การลงทุนหรือใช้บุคลากรจำนวนมากเพื่อติดต่อสื่อสารนั่นเอง

  • กระจายสินค้าให้ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ในตลาด

อย่างที่ได้กล่าวไป ผู้จัดจำหน่ายมีบทบาทในการกระจายสินค้าให้กับแทบทุกช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาด ทำให้ระดับการให้บริการนั้นกว้างมากๆ ทั้งขายให้กับผู้ค้าส่งเอง ผู้ค้าปลีก หรือแม้กระทั่งผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการสินค้านั้นๆ ทุกคนจึงเข้าถึงสินค้าได้ง่ายมากขึ้น

  • สนับสนุนผู้ผลิตด้วยกิจกรรมการตลาด

ผู้ผลิตอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำการตลาดหรือการเข้าหา “กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า” ในตลาด ซึ่งผู้จัดจำหน่ายนั้นสามารถเข้ามาทำหน้าที่ด้านนี้แทนได้ คือการจัดแคมเปญการตลาด โปรโมชั่นกระตุ้นการขาย หรือเป็นการช่วยกำหนดแพกเกจหรือราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ในตลาดที่ต่างกันไป

แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่หน้าที่ของผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่ายในตลาดก็มีความแตกต่าง หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านคลายข้อสงสัยที่มีได้ ส่วนผู้อ่านท่านใดที่กำลังวางแผนเริ่มทำธุรกิจค้าส่งหรือเปิดร้านเป็นของตัวเอง ทางศูนย์ค้าส่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLSALE DESTINATION ยังมีบทความให้ความรู้อื่นๆ อีกมากเพื่อช่วยให้ผู้เริ่มธุรกิจทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION

คือศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ครบวงจร ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในทำเลที่เดินทางสะดวก แห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่รวมสินค้าคุณภาพเข้ามาไว้เพื่อสนับสนุนผู้ค้าส่ง ด้วย Solution Service Center ที่มีเครื่องมือสุด Exclusive ช่วยส่งเสริมและรองรับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ค้าส่ง เช่น Business Matching Area, Live Feeding & Studio, B2B/B2B2C Car Park, Loading Zone และอีกมากมาย ผนวกกับแพลตฟอร์มค้าส่ง PhenixBox รูปแบบ Omni Channel ที่เชื่อมช่องทางหน้าร้านและออนไลน์เข้าด้วยกัน (Seamless O2O) ร่วมช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับตลาดในประเทศและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งออนไลน์สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี…วันนี้ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

รวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผู้ค้าส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 

💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 

👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th  

💬 LINE: @aecpantip

📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

อ้างอิง

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services