ภาษี 101: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีร้านขายส่ง ต้องเสียอะไรบ้าง? มาหาคำตอบพร้อมกัน

share with :

ภาษี 101: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีร้านขายส่ง ต้องเสียอะไรบ้าง? มาหาคำตอบพร้อมกัน

การจะเริ่มต้นทำธุรกิจร้านขายส่งนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องตระหนัก ซึ่งเรื่อง “ภาษี” ก็เป็นอีกเรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การเสียภาษีร้านค้าหรือใครที่เปิดร้านออนไลน์อยู่จะต้องทำอย่างไร พร้อมแนะนำอีกทางออกที่จะช่วยให้ทุกท่านเริ่มต้นธุรกิจขายส่งได้อย่างมั่นใจ

ดังนั้นในบทความนี้จะพาทุกคนมาเจาะลึกเกี่ยวกับภาษีร้านขายส่ง ว่าจะต้องเจอกับภาษีประเภทไหนบ้าง

ภาษีที่ร้านขายส่งจะต้องเจอ มีอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ค้าส่งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า แนะนำให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ในเบื้องต้นก่อน (สามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอยื่นการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่นี่) โดยหลังจากมีการจดทะเบียนแล้ว จำเป็นจะต้องแจ้งขอใบอนุญาต และเสียภาษีที่กรมสรรพสามิตและแจ้งเสียภาษีร้านค้ากับกรมสรรพากร เพื่อจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งภาษีที่ร้านขายส่งจะต้องเกี่ยวข้องจะประกอบด้วย

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (Value-Added Tax) คือภาษีที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตทั้งจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขาย และผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ สำหรับร้านขายส่งที่ส่งซื้อจากโรงงานหรือตัวแทนจัดจำหน่ายจำเป็นที่จะต้องเก็บเอกสารดังกล่าวเอาไว้เพื่อใช้คำนวณภาษีในแต่ละเดือน ส่วนร้านขายส่งแห่งไหนที่ทำการขายสินค้าขายส่งให้กับผู้ค้าปลีก จำเป็นที่จะต้องทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบร่วมด้วย
 2. ภาษีศุลกากร สำหรับผู้ค้าส่งหรือร้านขายส่งไหนที่มีการนำเข้าวัสดุ วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีศุลกากรด้วย โดยจะต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ตรวจสอบอัตราภาษีศุลการกรว่าเข้าอัตราไหนบ้างและกรรมวิธีการนำเข้าสินค้า โดยนอกจากจะต้องเสียภาษีศุลกากรแล้วจะมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมด้วย
 3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือเงินที่ผู้จ่ายเงินได้หักจากผู้รับล่วงหน้าและนำส่งสรรพากร โดยผู้จ่ายเงินจะมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ไปให้ผู้รับสำหรับใช้ยื่นภาษี

ดังนั้นหากมีการจ้างงานลูกจ้างและต้องจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือโบนัส จำเป็นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรในแต่ละเดือน ซึ่งในกรณีที่ผู้ค้าส่งหรือผู้ผลิตมีการรับผลิตหรือรับจ้างก็อาจจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้เช่นกัน

 1. ภาษีร้านค้าออนไลน์ สำหรับธุรกิจค้าส่งที่เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ จำเป็นที่จะต้องยื่นภาษี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย “อีเพย์เมนต์ (e-Payment)” ที่ธนาคารจะเป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้ทางสรรพากรตรวจสอบ ซึ่งเบื้องต้นสามารถคำนวณภาษีได้จากการหักค่าใช้จ่ายได้ 3 ลักษณะ คือ 
 • การหักตามอัตรา 60% สำหรับร้านขายส่งที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง 
 • การหักค่าใช้จ่ายตามจริง ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารการผลิตหรือต้นทุนต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อใช้หักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน ซึ่งรายได้ที่เหลือหลังจากหักจะมีการคำนวณแบบขั้นบันไดเหมือนกับภาษีบุคคลธรรมดา
 • การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา คือจะมีการคำนวณภาษีในอัตรา 0.5%  ในกรณีที่มีรายได้จากช่องทางออนไลน์มากกว่า 1 ล้านบาท
 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับร้านขายส่งที่มีหน้าร้านหรือมีการติดป้ายร้านค้าจำเป็นที่จะต้องเสียภาษี 2 แบบด้วยกัน คือ ภาษีสิ่งปลูกสร้างพาณิชย์และภาษีป้าย 

ช่วงเวลาที่จะต้องยื่นภาษี?

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจจะมีการยื่นภาษี 2 รอบ ในกรณีที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน ผู้ค้าส่งจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะจัดเป็นประเภทที่ 8 คือ รายได้จากการทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องยื่น 2 ช่วงเวลาดังนี้

 • ยื่นภาษีสิ้นปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90) ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของปีถัดไป เป็นการสรุปรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จะเหมือนกับการยื่นภาษีเงินได้
 • ยื่นภาษีกลางปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94) ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ถือเป็นการสรุปรายได้ เป็นการสรุปรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภาษีแรกที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องภาษีร้านขายส่งที่ผู้ประกอบการควรทราบเอาไว้ เพื่อที่จะวางแผนการเงินให้กับธุรกิจตัวเองให้เป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนท่านใดที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งอย่างราบรื่น สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC TRADE CENTER ได้เลย 

มารู้จัก AEC TRADE CENTER ให้มากขึ้น

สำหรับร้านขายส่งที่ต้องการเริ่มธุรกิจค้าส่ง แต่ยังไม่มีไอเดียหรือพาร์ทเนอร์สำหรับธุรกิจ สามารถมาที่ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ตั้งอยู่บนทำเลทอง ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ เดินทางได้สะดวกสบาย หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวหรือขนส่งสาธารณะ และยังพบกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง PhenixBox เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นค้าส่งแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็น B2B/B2B2C Online Platform ในรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลเชื่อมช่องทางหน้าร้านและออนไลน์เข้าด้วยกัน (Seamless O2O) ที่ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ทำการซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยที่ศูนย์ค้าส่งแห่งนี้มีไฮไลท์คือบริการสนับสนุนผู้ค้าส่ง Solution Service Center (SSC) ผ่านเครื่องมือช่วยขายสุด Exclusive เช่น BUSINESS MATCHING AREA, B2B/B2B2C PARKING SPACE, LOADING ZONE, LIVE FEEDING & STUDIO รวมถึงบริการให้คำปรึกษากับผู้ค้าส่งอีกด้วย นอกจากนี้ใครที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ศูนย์แห่งนี้ก็มี YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE ศูนย์แสดงสินค้าจากผู้ผลิตประเทศจีน (อี้อู) ที่มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มคนทั่วไปได้เลือกสรรสินค้าในราคาต้นทางได้เลย ไม่ต้องกังวลกับต้นทุนแอบแฝงที่ตามมา รวมถึงมีบริการหาสินค้าจีนจัดส่งถึงมือ ไม่ต้องจัดการเอกสารหรือนำเข้าเข้าสินค้าและภาษี ทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งออนไลน์สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี…วันนี้ที่ https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/ 

💻 Website: https://www.phenixbox.com/ 

👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

👥 YIWU Selection Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th 

📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th  

💬 Line: @aecpantip

📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

อ้างอิง:

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services