เจาะลึก “Zero Food Waste” เทรนด์รักษ์โลกใหม่ที่ควรรู้

share with :

zero food waste คืออะไร

ทำความรู้จัก “Zero Food Waste” แท้จริงแล้วคืออะไร ?


เชื่อหรือไม่ว่าอาหารทุกจาน ทุกเมนูที่เรารับประทานกันนั้นจะกลายเป็นขยะไปมากถึง 40% ของปริมาณอาหารทั้งหมดก็ว่าได้ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะมีความคิดที่ว่าขยะเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก เพราะขยะอาหารสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่แท้จริงแล้วขยะจากอาหารกลับส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาล หากขยะอาหารเหล่านี้ถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธีจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน ( Climate Change ) นั่นเอง

ขยะอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ “การสูญเสียอาหาร” ( Food Loss ) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่ง แปรรูปที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ และ “ขยะอาหาร” ( Food Waste ) เกิดจากการสูญเสียจากค้าส่ง ค้าปลีก บริการ และบริโภคนั่นเอง ซึ่งผู้ที่ให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อมหลายๆ คนก็พยายามที่จะจัดการขยะอาหารให้หมดเกลี้ยงด้วยการ “Set Zero Food Waste” แม้ในความเป็นจริงแล้วขยะอาหารไม่จำเป็นต้องกำจัดให้หายไป 100% เพียงแต่ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะอาหารให้มากที่สุดนั่นเอง

ฉะนั้นการจัดการขยะอาหาร ( Zero Food Waste ) จึงไม่ใช่แค่การกินไม่ให้เหลือเลย แต่ Zero Food Waste คือการพยายามบริหารจัดการขยะอาหาร หรือที่รู้จักในชื่อของแนวคิด Food Waste Management คือการเหลือวัตถุดิบทิ้งให้น้อยที่สุด รวมไปถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลาย นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนสืบไป

Zero Food Waste คือ

ประโยชน์ของ “Zero Food Waste” ที่ควรรู้

อย่างที่ทราบกันดีว่า Zero Food Waste คือการจัดการขยะอาหารให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด เพื่อลดปริมาณขยะจำนวนมหาศาลที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละวัน และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ การจัดการขยะอาหารหรือ Zero Food Waste นั้นมีประโยชน์ที่เรียกได้ว่านอกจากจะมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย

  • Zero Food Waste ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน ( Climate Change ) 
  • Zero Food Waste จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้ออาหารและบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
  • Zero Food Waste ช่วยสร้างนิสัยและวินัยอันดีในการจัดการทรัพยากรอาหารในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
  • Zero Food Waste สามารถสร้างประโยชน์จากอาหารและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ไม่เสียเปล่าได้อย่างแท้จริง

เทคนิค “Set Zero Food Waste” แบบฉบับมืออาชีพ

สำหรับเทคนิค “Set Zero Food Waste” แบบฉบับมืออาชีพที่อยากจะแนะนำนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก สามารถสร้างนิสัยใหม่ในการจัดการขยะอาหารได้เป็นอย่างดี และบริหารทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Zero Food Waste ด้วยการจดรายการก่อนซื้อ

ขั้นตอนแรกที่เราอยากแนะนำสำหรับแนวคิด Food Waste Management คือ การจดรายการอาหารที่ต้องการก่อนซื้อ เพื่อลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างแท้จริง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคนมักจะซื้ออาหารที่เกินความจำเป็น หลายๆ ครั้งอาหารที่ซื้อมามักจะบริโภคหรือแปรรูปไม่ทันจึงทำให้เน่าเสียในที่สุด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญในการก่อให้เกิดขยะอาหาร ฉะนั้นหากต้องการที่จะเริ่มต้น Zero Food Waste อย่างแท้จริงควรลองจดรายการอาหารและสิ่งของต่างๆ ก่อนซื้อ รวมถึงคำนวณปริมาณที่ต้องการก่อนนั่นเอง

Zero Food Waste ด้วยการจัดระเบียบอาหาร

เทคนิคต่อมาสำหรับ Zero Food Waste คือการจัดระเบียบอาหารและสิ่งของที่ซื้อมาให้เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย และมองเห็นปริมาณที่เหลือได้อย่างชัดเจน เพื่อลด Zero Food Waste ที่เกิดจากการซื้อมาเกินจำเป็นจนไม่ได้ใช้งานได้อย่างดี และนอกจากนี้เคล็ดลับของ Food Waste Management คือเพื่อการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและครบทุกชิ้นเพื่อลดขยะที่เกิดได้จริงนั่นเอง

Zero Food Waste ด้วยการแปรรูปวัตถุดิบ

หากเราทำการจดรายการสั่งซื้อแล้ว จัดระเบียบอาหารก็แล้วแต่ยังไม่สามารถลดปริมาณขยะหรือ Zero Food Waste ได้ เราขอแนะนำให้คุณได้ลองนำวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและยืดอายุอาหารการใช้งานได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่นหากซื้อมะนาวมาเกินปริมาณความต้องการ สามารถนำมะนาวไปคั้นเป็นน้ำเพื่อแปรรูปให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น และยังสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะตรงตามหัวใจสำคัญของแนวคิด Food Waste Management คือการเหลือวัตถุดิบทิ้งให้น้อยที่สุด และใช้งานวัตถุดิบให้มากที่สุดอีกด้วย

Zero Food Waste ด้วยการปรุงซ้ำ

หลายๆ ครอบครัวอาจจะกำลังประสบปัญหาไม่สามารถจัดการอาหารที่ปรุงแล้วให้หมดในแต่ละมื้อได้ เทคนิค Food Waste Management คือการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารด้วยการปรุงซ้ำอีกครั้งเพื่อลดปริมาณขยะได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่นการนำผักสลัดที่เหลือจากการรับประทานในแต่ละมื้อไปปรุงซ้ำให้กลายเป็นแกงจืดหรือซุปแสนอร่อยสำหรับมื้อต่อไปได้ง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถลดปริมาณขยะ Zero Food Waste ประหยัดเงินในกระเป๋าและยังได้ปรับเปลี่ยนเมนูให้มีความน่าทานได้ดีอีกด้วย

Zero Food Waste ด้วยการคืนสู่ธรรมชาติ

บางครั้งคุณก็ต้องยอมรับว่าขยะที่เกิดอาหารไม่สามารถ Zero Food Waste ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เรานำมาฝากได้จริงๆ ซึ่งขั้นตอนที่แนะนำสำหรับ Food Waste Management คือการแปรรูปเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือนำเศษอาหารที่เหลือไปปลูกอีกครั้งเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเอง

Zero Food Waste ด้วยการจัดการอย่างยั่งยืน

นอกจากขยะอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมื้อแล้ว แนวคิด Food Waste Management คือการจัดการวัตถุดิบต่างๆ รวมไปถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือการนำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ กลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการ Zero Food Waste ที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน เราขอแนะนำให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างกล่องสุญญากาศจะดีกว่า เพื่อถนอมอาหารและลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างแท้จริง

จะเห็นได้ว่าการทำ Zero Food Waste ไม่ได้ยากเกินไปและสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์และประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับแนวคิด Food Waste Management คือการเหลือวัตถุดิบทิ้งให้น้อยที่สุด ไม่จำเป็นต้องจัดการขยะให้หมด 100% เสียทีเดียว แต่การ Zero Food Waste คือการบริหารจัดขยะจาก 100% ให้เหลือสัดส่วนที่น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร รวมไปถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การ Zero Food Waste ในของคุณประสบความสำเร็จ สามารถหาซื้อได้ที่  “AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATIONตลาดค้าส่งกรุงเทพฯ รูปแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุด ใจกลางกรุงฯ สะดวกสบาย  ง่ายต่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ Zero Food Waste ครบ จบในที่เดียว 

นอกจากนี้ “AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ตลาดค้าส่งกรุงเทพฯ ยังมีตัวช่วยที่ทำให้ Zero Food Waste ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วย “PhenixBox แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์” ที่มีสินค้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติมากมาย ยกทัพมาขายกันบนแพลตฟอร์มรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Zero Food Waste นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ มีตราสินค้าและมีขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ถูกคต้องตามมาตรฐานสากล ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้นและมีระบบการจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากพันธมิตรทางการค้าจากเมืองอี้อู ประเทศจีน ผ่านช่องทางหน้าร้านอย่าง “YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE” 

  • สาขาแรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่เนรมิตตลาดค้าส่งจากเมืองอี้อูมาไว้ที่ ชั้น 1 AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION 
  • สินค้าหลากหลายหมวดหมู่ มาให้สัมผัสจริง ทดลองได้จริง 
  • พร้อมทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพคอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน 

เพื่อเสริมทัพกระบวนการ Zero Food Waste ของคุณให้ครบครันที่สุด คุ้มค่าที่สุด และครบวงจรที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สามารถเข้าชมแหล่งขายส่งออนไลน์รูปแบบใหม่ที่พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Zero Food Waste เพื่ออนาคตยั่งยืนอย่าง “PhenixBox แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์” ผ่านช่องทาง https://www.phenixbox.com/ และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขายส่ง PhenixBox ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ ANDROID ได้แล้ววันนี้

หรือสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลาดขายส่งกรุงเทพรูปแบบใหม่ ในรูปแบบธุรกิจ “Zero Food Waste”
สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี…วันนี้! ที่
https://aectradecenter-th.com/whyExhibit/#registerexhibit 

_________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจจองพื้นที่

💻 Website: https://aectradecenter-th.com/

💻 Website: https://www.phenixbox.com/

👥 Facebook: https://www.facebook.com/aecpantip

👥YIWU SELECTION Facebook: https://www.facebook.com/yiwuselection.th 

📩 Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/aectradecenter.th

💬 Line: @aecpantip

📞 : 061-416-6790, 065-950-5986

AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services