วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและ “ปรับเมนูให้ทำกำไร” ด้วย BCG matrix

share with :

การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบด้วย BCG matrix
การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบด้วย BCG matrix

การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบนั้นไม่ยากอย่างที่คิด! ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบและจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์เมนูอาหารภายในร้านให้รู้ว่าเมนูไหนในร้านอาหารที่ยอดขายปังและมีผลกำไรที่ดี และผลประกอบการที่ได้รับจากเมนูอาหารภายในร้านโดยส่วนมากได้รับมาจากเมนูไหน เพื่อให้สามารถจัดการกับเมนูต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทำการปรับเมนูที่มีอยู่ให้เป็นเมนูคุณภาพ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาทำการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบให้ตอบโจทย์กับเมนูต่าง ๆ ภายในร้านอาหาร

วันนี้เราจึงขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ BCG Matrix โมเดลที่จะช่วยทำการวิเคราะห์เมนูอาหารภายในร้าน และสามารถวางแผนจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและดีลกับร้านขายส่งวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม

รู้จักกับ BCG Matrix ตัวช่วยควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบและต้นทุนร้านอาหาร

“BCG Matrix” คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และประเมินได้ว่าสินค้าหรือเมนูแต่ละเมนูในร้านอาหารนั้นได้รับความนิยมหรืออยู่ในส่วนไหนของตลาดการทำธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้วิเคราะห์เมนูอาหารตาม BCG Matrix จะสามารถวางแผนได้ว่า

 • เมนูอาหารเมนูไหนควรรักษาไว้ดังเดิม
 • เมนูอาหารเมนูไหนควรพัฒนาและต่อยอด
 • เมนูอาหารเมนูไหนควรหยุดขาย

ซึ่งนี่จะช่วยให้ร้านอาหารสามารถควบคุมต้นทุนการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งค้าส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาพัฒนาเมนูอาหารและเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้นได้ง่าย ๆ อย่างรวดเร็ว

รูปแบบของการเติบโตของเมนูอาหารในร้าน ตามโมเดล BCG Matrix  

ในการวิเคราะห์เมนูอาหารเป็นการประเมินว่าเมนูนั้น ๆ มีโอกาสที่จะเติบโตและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับร้านอาหารหรือไม่ เพื่อให้สามารถวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งรูปแบบของการเติบโตของเมนูอาหารภายในร้าน ตามโมเดล BCG Matrix จะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1.Market Growth : 

คืออัตราการเติบโตของสินค้า ซึ่งในการปรับเมนูร้านอาหารตามโมเดล BCG Matrix เราขอเปรียบเทียบส่วนนี้คือ ‘ยอดขาย’ ของเมนูนั้น ๆ 

2.Relative Market Share : 

คือส่วนแบ่งการตลาดของสินค้า ซึ่งในการปรับเมนูร้านอาหารตามโมเดล BCG Matrixเราขอเปรียบเทียบส่วนนี้คือ ‘ผลกำไร’ ของเมนูนั้น ๆ 

4 กลุ่มของเมนูอาหารตามโมเดล BCG Matrix  

เมื่อรู้ถึงรูปแบบของการเติบโตของเมนูอาหารภายในร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้คือการจัดกลุ่มเมนูอาหารเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเติบโตของเมนูอาหารเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบให้ตอบโจทย์ ซึ่งจะแบ่งเมนูอาหารออกเป็น 4 กลุ่มตามโมเดล BCG Matrix ซึ่งได้แก่

Star(ยอดขายสูงกำไรสูง)Question Marks(ยอดขายต่ำกำไรสูง)
Cash Cows(ยอดขายสูงแต่กำไรต่ำ)Dogs(ยอดขายต่ำกำไรต่ำ)

เมนูในกลุ่ม Star ยอดขายสูงกำไรสูง (ซ้ายบน)

เป็นเมนูดาวเด่นที่มีอัตราการเติบโตที่สูง และได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่มาก ร้านอาหารจะได้รับผลกำไรสูงและมียอดขายที่มากเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากเมนูอาหารนั้นได้รับความนิยม มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความต้องการที่สูง หากเมนูอาหารของคุณอยู่ในกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการควรวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้ดี เพราะจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับร้านอาหารได้เป็นอย่างมาก

เมนูในกลุ่ม Cash Cows ยอดขายสูงแต่กำไรต่ำ (ซ้ายล่าง)

เมนูที่ถึงแม้จะมีอัตราการเติบโตที่ต่ำ แต่ก็เป็นเมนูอาหารที่มียอดขายสูง ถึงแม้ไม่ได้กำไรมากนัก แต่กลับมียอดขายได้เรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่หากต้องการผลกำไรที่สูงขึ้นร้านอาหารควรปรับปรุงและพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติม

เมนูในกลุ่ม Question Marks ยอดขายต่ำกำไรสูง (ขวาบน)

กลุ่มนี้เป็นเมนูที่สร้างกำไรได้ดี ถึงแม้จะขายได้ไม่เยอะ ซึ่งหากปรับเมนูอาหารในกลุ่มนี้ ด้วยการทำโปรโมชั่นสนับสนุนการสั่งซื้อ และทำการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสมก็อาจทำให้เมนูนี้กลายเป็นเมนูในกลุ่ม Star ได้ แต่หากไม่สามารถจัดการกับวัตถุดิบในเมนูได้อย่างเหมาะสมก็อาจทำให้ร้านอาหารขาดทุนได้ในท้ายที่สุด

เมนูในกลุ่ม Dogs ยอดขายต่ำกำไรต่ำ (ขวาล่าง)

เป็นเมนูที่มีกำไรต่ำและยอดขายที่ต่ำ ร้านอาหารจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไขและปรับเมนูอาหารที่อยู่ในกลุ่มนี้โดยด่วน เพื่อให้ร้านกลับมามียอดขายและกำไรสำหรับเมนูนี้ต่อไป

การปรับเมนูให้ทำกำไรเพื่อควบคุมการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบด้วย BCG matrix 

เมนูอาหารในแต่ละกลุ่มนั้นมีกลยุทธ์การวางแผน ปรับเมนู และวางแผนจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่แตกต่างกัน เมื่อรู้แล้วว่าเมนูอาหารแต่ละเมนูอยู่ในกลุ่มไหนของ BCG matrix ผู้ประกอบการควรวางแผนกลยุทธ์ ปรับเมนู และวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

เมนูในกลุ่ม Star ยอดขายสูงกำไรสูง (ซ้ายบน)

เนื่องจากเมนูในกลุ่มนี้เป็นเมนูดาวเด่น ร้านอาหารควรรักษามาตรฐานทั้งรสชาติอาหาร ปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบไว้ อีกทั้งยังสามารถจัดทำเมนูกลุ่มนี้เป็นเมนู Signature หรือเมนูแนะนำ รวมถึงทำการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ยาวนาน 

เมนูในกลุ่ม Cash Cows ยอดขายสูงแต่กำไรต่ำ (ซ้ายล่าง)

สำหรับเมนูในกลุ่มที่มียอดขายสูง แต่กลับได้กำไรต่ำนี้ ร้านอาหารควรทำการเพิ่มผลกำไรจากการลดต้นทุนเมนูอาหาร โดยเฉพาะต้นทุนของวัตถุดิบ โดยเลือกทำการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งรวมวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและราคาถูก และถึงแม้จะเป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบแต่การปรับเมนูอาหารในกลุ่มนี้จะต้องไม่ให้คุณภาพของอาหารนั้นลดน้อยลงเพราะอาจส่งผลทำให้ยอดขายที่สูงอยู่แล้วต้องลดน้อยลง

เมนูในกลุ่ม Question Marks ยอดขายต่ำกำไรสูง (ขวาบน)

เมื่อเมนูที่มีผลกำไรสูงกลับมียอดขายที่น้อย ร้านอาหารจำเป็นต้องผลักดันให้เมนูนี้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดทำโปรโมชันส่งเสริมการขาย จัดทำเมนูเป็นหนึ่งในเมนูแนะนำ ให้พนักงานภายในร้านช่วยแนะนำและสนับสนุนให้เกิดการสั่งซื้อ

เมนูในกลุ่ม Dogs ยอดขายต่ำกำไรต่ำ (ขวาล่าง)

การปรับเมนูอาหารในกลุ่มที่มียอดขายต่ำและผลกำไรต่ำจะต้องใช้การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามามีส่วนช่วย โดยทำการประเมินว่าวัตถุดิบที่ได้มีการจัดซื้อมานั้นเป็นวัตถุดิบเฉพาะของเมนูอาหารกลุ่มนี้หรือไม่ ถ้าใช่ควรทำการลดปริมาณหรือตัดเมนูเหล่านี้ออก เพราะจะทำให้ร้านอาหารต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับวัตถุดิบที่ใช้ทำเมนูที่ไม่สามารถสร้างผลกำไรและยอดขายได้ อีกทั้งหากวัตถุดิบไม่สามารถใช้กับเมนูในกลุ่มอื่น ๆ ไม่ได้ก็อาจทำให้เกิด Food Waste ขึ้นได้นั่นเอง 

ประโยชน์ของการปรับเมนูด้วย BCG matrix 

การปรับเมนูอาหารอาหารด้วยโมเดล BCG matrix จะทำให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์มากมาย ดังนี้

ช่วยให้เข้าใจตลาด เข้าใจผู้บริโภค และรู้ว่าเมนูไหนในร้านอาหารที่ยอดขายปังและมีผลกำไรที่ดี 

✔ ช่วยให้สามารถทำการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมต้นทุนของร้านอาหารได้เป็นอย่างดี

ช่วยในเรื่องของการวางแผนจัดโปรโมชันของร้านอาหาร

ช่วยให้สามารถเลือกเมนูแนะนำและเมนู Signature ประจำร้านได้อย่างเหมาะสม

ช่วยให้สามารถตัดเมนูที่ไม่จำเป็น เพื่อลด Food Waste ที่เกิดขึ้น

2 ช่องทางการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดี เพื่อปรับเมนูอาหารให้ทำกำไร

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการปรับเมนูอาหารด้วยโมเดล BCG matrix สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาสุดคุ้ม คุ้มทุน ได้ที่ 2 ช่องทางด้านล่างนี้!

1. AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION 

…ศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงฯ ครบ จบ ในที่เดียว เพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพ…

แหล่งรวมวัตถุดิบอาหารขายส่งคุณภาพดี สินค้ากลุ่มอาหารหลากหลายหมวดหมู่ อุปกรณ์นานาชนิด และบริการต่างๆสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไว้ให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อกันได้ง่าย ๆ ที่ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งครบวงจรในคอนเซปต์ “FOOD DESTINATION CENTER” 

 • เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ในทำเลทอง ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ
 • จำหน่ายสินค้าขายส่งอาหาร วัตถุดิบอาหาร และบริการสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน 
 • รวมร้านขายส่งให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่หน้าร้านได้ด้วยตัวเอง
 • ส่งตรงวัตถุดิบและสินค้าจากเกษตรกรไทยและผู้ผลิตต้นทางโดยตรง
 • การันตีสินค้าราคาสุดคุ้ม เพื่อการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบให้สามารถควบคุมต้นทุนได้

2. สะดวกสบายไปกับการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์ PhenixBox

จัดซื้อวัตถุดิบได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสั่งซื้อ ‘ออนไลน์’ จาก PhenixBox แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมต่อหน้าร้านในศูนย์ค้าส่งเข้าสู่ช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Seamless O2O) ให้ผู้ประกอบการสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ที่ดาวน์โหลดได้ ‘ฟรี’ ทั้งในระบบ iOS และ Android 

โดย PhenixBox มาพร้อมกับสุดยอดฟีเจอร์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่าอย่าง “รวมกลุ่มกันซื้อถูกกว่า” (Group Purchase) , “แหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ขาย” (Seller Store) และ “แค็ตตาล็อกออนไลน์” (E-Catalog) 

“ซื้อยกแพ็ค เหมายกลัง ที่ PhenixBox ตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งค้าส่งคุณภาพ
กับสินค้าหลากหลาย ราคาถูกโดนใจ พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณ”

YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE รวมสินค้าตรงปก คุณภาพดี ส่งตรงจากเมืองจีน

นอกจากการปรับเมนูอาหารด้วย BCG matrix เพื่อการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบแล้ว ร้านอาหารสามารถรังสรรค์สุดยอดเมนูอาหารและออกแบบเมนูอาหารให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า กระตุ้นยอดขาย และเพิ่มผลกำไร ด้วยการเลือกซื้อสินค้าและอุปกรณ์การทำอาหารต่าง ๆ จากหน้าร้านที่มีชื่อว่า YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE แหล่งรวมสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก และตรงปก ที่ได้คัดสรรคุณภาพและนำเข้ามาจากศูนย์กระจายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน หมดห่วงเรื่องภาษาและการติดต่อกับโรงงาน เพราะมีทีมงานที่ปรึกษาจะคอยให้ความช่วยเหลือทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่ค้นหาสินค้า ประสานงานต่างๆและแปลภาษาในแต่ละขั้นตอน

 “ไม่ต้องบินไปไกลถึงจีน ก็เลือกสรรสินค้าตรงปกเพื่อธุรกิจคุณได้”

ที่ YIWU SELECTION THAILAND SHOWCASE 

(ชั้น 1 ของศูนย์ค้าส่ง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook: @Yiwuselection.th หรือ LineOA: @YiwuselectionTH

—————————————

สรุปได้ว่า BCG Matrix คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถวิเคราะห์เมนูภายในร้านของตัวเอง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเมนูให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาด อีกทั้งยังทำให้ร้านอาหารสามารถควบคุมการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งค้าส่งคุณภาพ ให้สามารถทำการจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า ช่วยเพิ่มผลกำไร และไม่ก่อให้เกิด Food Waste ในอนาคตได้นั่นเอง

นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจเช่าพื้นที่ในห้าง AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION 

สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง 

 • Website: aectradecenter-th.com
 • Facebook: @aecpantip
 • Line: @aecpantip 
 • หรือโทร. 062-591-4053, 062-196-1614
AEC TRADE CENTER
Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services